Mer ohm oss

Mer ohm oss


För att prata klarspråk så vill vi på Bryohm bidra till att inspirera och tillgängliggöra vägarna som leder mer rätt inom funktionsmedicin och bland de alternativa och komplementära behandlingsmetoderna. Vi är helt enkelt platsen när du vill nå de nya och beprövande metoderna som gör den där skillnaden när du vill stärka relationen till dig själv eller i en mellanmänsklig relation. Här vill vi skapa en trygg plats att utgå ifrån där du kan upptäcka och hitta mer träffsäkert i det gigantiska utbudet av outstanding metoder, proffs och produkter. 


Vi som står bakom Bryohm har ett onaturligt naturligt intresse för allt som är äkta och som kan leda till att vi utvecklas och lever enligt vår fulla potential, utifrån dem vi redan är. Så slutligen vill vi börja med att tacka de dåliga dagarna, alla mindre bra metoder, alla personer som blivit frustrerade (eller glada), alla relationer som inte höll, samt all växtvärk, ryggvärk och diverse sorg (vi slutar här för att inte något ska känna sig glömt). Det är bland annat allt det som lett/leder oss vidare till alla lyckade metoder, produkter, specialister och diverse avgörande moment här på plattformen (och i livet).


Just nu är vi i beta-mood och det betyder massor att du också har hittat hit. Längs med vägen kommer vi att släppa nyheter oavsett om du är här på besök eller är här som yrkesverksam. Samt berätta mer om oss på Bryohm. Vi längtar också efter att lära känna er och de behov och drivkrafter som finns hos er som följer med oss längs vägen. För tillsammans kan vi skapa stordåd i all enkelhet ihop. Våra inneboende resurser har aldrig varit så alerta, som nu och här!


Att bry ohm hela sig är att bryohm både dig och andra på samma gång.