KAP

Aktivera livsenergin och släpp taget om det som håller dig tillbaka genom KAP - Kundalini Activation Process. Allt för att stödja oss till ett djupare medvetande, tillbaka hem till oss själva.


Under energiaktiveringen är det vanligt att starka känslor kommer fram, att kroppen rör på sig spontant och att tankar lättare kommer upp till ytan.

Vad är KAP?

Livsenergin inom oss

KAP, Kundalini Activation Process, är en andlig teknik som syftar till att väcka den inre energin i kroppen som kallas Kundalini, som anses vara vilande i basen av ryggraden. En process som stödjer arbetet kring att komma tillbaka till oss själva och därmed stärka vårt medvetandet och vårt fokus till oneness. Genom energiförflyttningar hjälper KAP till att kunna göra omprogrammeringar i kropp, sinne och själ för att släppa taget kring det som inte längre tjänar oss. Finns det exempelvis motstånd till att sätta gränser eller att släppa något kan detta stötta upp processen.


Några fördelar med kundalini-aktiveringsprocessen kan inkludera:

  1. Ökad medvetenhet: Djupare förståelse och medvetenhet kring sig själv och världen runt oss.
  2. Spirituell utveckling: Djupare anslutning till det gudomliga.
  3. Kreativitet: Öppna upp för en större kreativitet och inspiration.


Notera! Det är viktigt att ha en erfaren lärare eller guide för att undvika potentiella risker och utmaningar.

Hur fungerar en KAP-session?

En KAP-session hålls antingen i grupp eller i en privat session av en utbildad facilitator för att aktivera energin. Med slutna ögon ligger man på en matta för att lättare komma i kontakt med sinnena, känslorna och energin. Facilitatorn håller space för varje deltagare genom energiaktivering kring utvalda chakra- och meridianpunkter. Under tiden aktiveras även energin ihop med musik. 


Under energiaktiveringen är det vanligt att känslor kommer fram, att kroppen rör på sig spontant och att tankar kommer upp till ytan. En session är runt en timme där man i sin egen takt utforskar sitt inre för att sedan i grupp dela med sig av upplevelsen. 

Bryohm kurerat