Ledarskapscoaching, chefscoaching

Ledarskaps-coaching / Chefscoaching

Reflektion över det egna ledarskapet som grund kan vara det bästa som hänt dig och teamet. För att få nya perspektiv på utmaningarna i vardagen samt katalysator för idégenerering och utveckling för helheten.


Vad är chefscoaching & ledarskapscoaching?

Coaching inom ledarskap och chefskap är en lösningsfokuserad samtalsteknik som syftar till att stötta och bygga upp den egna kapaciteten inför en förändring och utveckling under en process gång. En coach utgår från individens eller gruppens resurser för att nå mål där coachen arbetar mot att göra sig överflödig så att individen eller gruppen kan frigöra sina egna kvalitéer. 


Inom chefscoaching och ledarskapscoaching är största fokus på ledarskapet och vilka utmaningar som finns i ledarskapet. Stor del går till reflektion över det egna ledarskapet för att få nya perspektiv på utmaningarna i vardagen samt katalysator för idégenerering.

Ledarskapscoaching är vanlig vid:

  • En stressad arbetssituation
  • Organisationsförändringar
  • En reviderad chefsroll
  • Behov av personlig utveckling och ledarskapsutveckling


En chefscoach kan stödja i:

  1. Problemlösningsförmåga
  2. Kritiskt tänkande i arbetet (ex vid svåra beslut)
  3. Kreativitet (att hitta nya idéer för att kunna hjälpa andra)
  4. Bemötande


Källa: coachförbundet

Organisationskonsulten talar ut

Vilket är det värsta böket för dig som organisationskonsult?

 

”Jag har två. Det ena är när jag kommer in för att göra en arbetsmiljöinsats och medarbetarna anser att det bara är att prata vett med ledningen. Då känner jag en viss allergi i kroppen, för det är en tokig och ohjälpsam inställning att man inte själv har ett ansvar. Det andra är när det skapas en paranoid skvallerkultur kring ledningens planer. Det handlar ofta om att man har dragit en förhastad slutsats och sedan håller man fast vid den även när omgivningen försöker justera bilden. Jag kallar det kontrainformationsfobi.”

 

Anders Rydell, Organisationskonsult. Författare till Arbetet på jobbet – om bök och bröte i arbetslivet.


Källa: Dagens industri

Hitta din coach som ledare eller chef

Vi är här redo att bry ohm

Bryohm kurerat