Sociala metoder

Hej alla relationer, vi kan göra skillnad ihop.

Rör dig mot att ta vår allas sociala hälsa på fullaste allvar. Men kom ihåg att det inte behöver vara så allvarligt, alla gånger.


I samspelet med andra kan vi utvecklas, få näring, växa och skapa stordåd. Men det kan även vara komplext och utmanande med all sin rätt.


Vår sociala hälsa

Bakom varje person som tagit det där klivet framåt står ofta andra som backat upp. Du behöver alltså inte vara elitidrottare för att unna dig en sparringpartner som leder relationerna framåt, oavsett vilken.


Ofta behöver vi bara kunna mötas och se varandras behov samt skapa trygghet att öppna upp för sårbarheten för att utvecklas. Det är inte helt lätt alla gånger.


Självledarskapet

Våra relationella skills är medfödda så trust the process - kanske är det så att du “bara” behöver öva mer i att aktivera dem? Eller kanske beskära och skala av ett och annat så du kommer närmare kärnan? 


Med självledarskapet som grund kan vi komma hur långt som helst med både varandra och det som händer där inunder längs vägen.

Relationell hälsa

Relationen till dig

En hälsosam relation börjar med relationen till dig själv, helt enkelt?!

Nära relationer

Par, vänner, familj och andra mellanmänskliga relationer där vi kan mötas ihop mer på djupet.

Professionella relationer

Relationerna vi har inom arbetet, skolan, utbildningen eller där vi ofta möts i prestation.

Sparringpartners

Vi finns här redo att bry ohm
Fler finns att utforska under plattformen

Bryohm kurerat