Allmänna villkor

Allmänna villkor

Bryohms användarvillkor är till för att skapa trygghet för alla. Etiskt, mänskligt, hållbart, omtänksamt. Det ska vara på riktigt, allt annat kan kvitta.

Om

Din användning av tjänsterna som tillhandahålls på bryohm.se/com gäller från och med det datum då profil på plattformen registreras, inklusive dess godkännande av följande användarvillkor. Personer under 18 år får inte registrera en profil utan medgivande från föräldrar.


Bryohm AB är registrerat i Sverige med organisationsnummer 559299-8693 .


Om tjänsten

Bryohm är en samlings- och marknadsplats som kopplar ihop hjälpsökande med yrkesverksamma inom holistisk hälsa. Tjänsten innehåller en profil/marknadsföringsyta som matchar ihop den yrkesverksammas utbud med olika målgrupper.


Detta utifrån sökkriterier såsom den yrkesverksammas kompetensområden och tjänster med den hjälpsökandes intressen och behov. Plattformen samlar och listar utbuden såsom produkter, behandlingstillfällen, och utbildningsforum samt dess olika kontaktvägar och egna kanaler.


Villkor

När du skapar din profil godkänner du användarvillkoren samt behandling av dina personuppgifter, som görs i enlighet med vår integritetspolicy och cookie policy.


Justering inför/i profil

Bryohm förbehåller rätten att avbryta eller avsluta användningen av marknadsföringsytan eller registreringen på plattformen om det sker avvikelser från användarvillkoren. Vi har även rätten att avsluta platsen hos Bryohm.se/com om den är inaktiv under en period om 200 dagar i följd. Bryohm har även rätt att justera information som laddats upp som behöver ändras eller uppdateras. Detta sker i samråd med yrkesverksam.


Immateriella rättigheter/upphovsrätt

Du samtycker till att Bryohms plattform kan innehålla immateriella rättigheter samt att innehållet som publiceras på webbplatsen kan tillhöra tredje part, och att Bryohm inte har kontroll över sådant innehåll.


På plattformen kommer du kunna ladda upp användarinnehåll där äganderätten till allt användarinnehåll kvarstår hos dig, eller den tredje part som har äganderätten till innehållet. Det innebär att Bryohm har en icke-exklusiv, royaltyfri och icke licensbar rätt att publicera, distribuera, strömma, överföra, spela upp, skala, beskära och presentera innehållet och marknadsföra materialet. Skulle något material göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter samtycker du att ta bort och stå för eventuella skador som det i sådana fall omfattar.

Skulle nya ägandeförhållande ske har Bryohm rätt att föra över information på plattformen såvida att användarvillkoren hålls.


Uppförandekod

Bryohm står för det som är etiskt, hållbart och socialt hälsosamt. På profilen eller i de forum där vi samarbetar får du ladda upp videor, bilder, text, länkar, data, och kommentarer till bryohms plattform. Innehållet är den yrkesverksamma ansvarig för att det är:

  • Sanningsenligt och inte vilseledande
  • Lagligt och inte uppmuntrar till olaglig verksamhet
  • Etiskt korrekt och inte kränkande eller rasistiskt eller på något sätt diskriminerande pga sexuell läggning, religion eller annan diskriminerande handling
  • Innehåll som inte innehåller program som kan skada egendom eller ändra någon del av tjänsten
  • Hänsynsfullt agerande och användande av plattformen och tjänsterna som inte kränker någon annans rättigheter såväl fysiska som digitala.

Bryohm har rätt att omedelbart ta bort innehåll som bryter mot någon av ovan punkter eller som strider mot vår integritets- eller cockiepolicy. Bryohm har även rätt att ta bort en profil om det sker klagomål eller om handlingar från tillsynsmyndigheter såsom exvis IVO/HOSP ger motiv.


Bryohm har även rätt att göra ändringar i användarvillkoren vilket kommer informeras 30 dagar innan en ändring börjar gälla om det skulle ske någon ändring.

Varje yrkesverksam har rätt att pausa profilen när som helst. Detta gäller även om du skulle vilja avsluta vilket du gör genom att meddela oss på support@bryohm.com.


Kontakt

Du är varmt välkommen att kontakta oss genom att skriva till support@bryohm.com. Behöver vi komma i kontakt med dig använder vi de kontaktvägar som angetts vid registreringen.


Allmänna villkoren uppdaterades 2023-03-20