Anknytningsbaserad terapi

Anknytnings- baserad terapi

Dyk in i anknytningsmönstret för att förbättra relationer och stärka förmågan att hantera känslomässiga utmaningar på ett hälsosamt sätt.


Anknytningsbaserad terapi kan användas för att stödja utvecklingen av hälsosamma relationer. Det kan vara särskilt effektivt för personer som har upplevt trauma eller har svårt att hantera starka känslor och anknytningsbehov.

Vad är anknytningsbaserad terapi

I denna form av psykoterapi sker reflektion kring sina tidigare anknytningsmönster kopplat till känsloreaktioner inom nuvarande relationer, såsom med sitt barn, familjemedlem eller partner. 


Terapin bygger på teorin om anknytning, som betonar betydelsen av tidig anknytning mellan spädbarn och dess vårdnadshavare för en hälsosam utveckling av känslomässig och social förmåga.


Anknytningsbaserad terapi kan användas för att behandla en rad olika psykologiska problem och stödja utvecklingen av hälsosamma relationer. Det kan vara särskilt effektivt för personer som har upplevt trauma eller har svårt att hantera starka känslor och anknytningsbehov.

Hur går anknytningsbaserad terapi till?

I anknytningsbaserad terapi är det vanligt att terapeuten arbetar för att skapa en trygg och stödjande relation med klienten genom att lyssna aktivt, ge empatisk feedback och stödja klienten genom svåra känslomässiga utmaningar. Terapeuten kan också använda tekniker som spegling, där klientens känslor och upplevelser reflekteras tillbaka till dem på ett icke-dömande sätt för att hjälpa dem att förstå och bearbeta sina känslor på ett mer konstruktivt sätt.

När och för vilka är anknytningsbaserad terapi hjälpsamt?

Terapiformen kan vara hjälpsam för alla som vill förbättra sina relationer och stärka sin förmåga att hantera känslomässiga utmaningar på ett hälsosamt sätt. Några exempel på områden där anknytningsbaserad terapi kan vara effektivt

Hitta en terapeut kring anknytning

Vi finns här redo att bry ohm