Kris

Stöd dig ur en kris mot något bättre

En kris kan komma oväntat eller komma ur kaos. Med rätt verktyg och hantering kan du snart få rätt stöd att komma tillbaka till livet igen.


När livet vänder sig till kris

Att hamna i kris är något omvälvande som kan bidra till starka stressreaktioner och trauma. Olika händelser i livet kan drabba människan hårt såsom skilsmässor, bråk, förluster samt händelser under extrema livsförhållanden. Ofta kommer kriserna väldigt oväntat och chockartat. Kanske har händelser pågått under en längre tid och krisen var ett väntat faktum.  


Alla har olika sätt för att hantera det som sker inombords rent emotionellt. Kris kan även drabba en där kroppen säger ifrån med exempelvis sömnsvårigheter, ångest, aggressionsutbrott och isolering.


Vilka metoder kan vara hjälpsamma vid kris?

Psykoterapi, kristerapi, skrivterapi, samtalsstöd, traumafokuserad terapi, kroppsterapi, kroppspsykoterapi, yoga.

Psykisk kris - En psykisk kris kan uppkomma till följd av en negativ eller omvälvande händelse utifrån ett miljö- eller situationsbetingat inre tillstånd. Den psykisk krisen framkallar stressreaktioner och kan bidra till mer bestående psykisk tillstånd. 


Fysisk kris  - En fysisk kris kan uppkomma då en skada begränsar individen till att leva det liv man önskar eller då exempelvis en funktionsvariation hindrar. 


Existentiell kris - En existentiell kris kan uppkomma när man upplever att identiteten inte riktigt är där. Känslor av vilsenhet, tomhet och att ha tappat kontrollen och makten över sitt liv. Dessa faser i livet kan även fungera som en chans till att göra en förändring där personlig utveckling kan ske i en riktning mot något bättre.

Bryohm kurerat