Depression, nedstämdhet

Depression & nedstämdhet

Att vara nere, låg, deppig är något som sker naturligt i oss.


En slags känslomässig reaktion eller vägvisare för att utforska mer kring det vi förmodligen trycker undan eller tryckt undan en längre tid.

Hur vanligt är depression och nedstämdhet?

Att vara nedstämd är annat än att vara deprimerad, men görs inget och nedstämdheten får fäste under en längre tid kan man utveckla nedstämdheten till en depression. Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa i världen, där forskning har visat att risken att insjukna i depression någon gång under livet är cirka 25-30 % för kvinnor och cirka 15-20 % för män.

Livsviktigt att ta hjälp

Sök alltid hjälp och stöd vid depression oavsett samt vid akut läge.


Tar du hjälp kan reaktionen stödja dig längs vägen för att bearbeta känslorna djupare samt visa olika vägar för att komma vidare till något bättre i livet. 

6 steg för att bli hjälpt ur nedstämdhet:

 1. Medkänsla. Din känsla är din. Tillåt dig att känna dig nere. Bli inte rädd för att du känner dig låg. Försök att inte fly eller trycka undan känslorna. Utforska och bli vän med dem. Vad skulle du sagt till en vän? Säg det till dig själv. Träna upp din medkänsla. Läs mer om compassionfokuserad terapi här om du vill.
 2. Dela med dig - du är inte ensam. Ofta känns det lättare om man sätter ord på känslorna. Vad funkar bäst för dig? Finns det någon du redan känner dig trygg med som kan lyssna? Har du testat att skriva ned dina känslor? Läs mer om skrivterapi. Känner du att du fastnat, utforska gärna mer kring kring någon metod som tilltalar ditt hjärta här.
 3. Utsätt dig för lust även fast du inte känner den. Om du skulle känna dig glad - vad brukar du göra då? Finns det något enkelt du kan göra? Lyssna på musik, skriva, sjunga, dansa, ta en promenad, få eller ge en kram? Titta på ett djur. 
 4. Rutiner och rörelse. Är du i rörelse, i det lilla eller stora, så stärker du den fysiska såväl psykiska hälsan under tiden. Det kan bli ett fint bränsle på vägen. Dina sömn- och matvanor är viktiga att ge lite extra omsorg på djupet.
 5. Undvik alkohol, droger. Det som kanske lugnar i stunden gör det värre på längre sikt. Risk finns även att du utvecklar ett beroende.
 6. Lyssna på dina behov. Din nedstämdhet är ofta en vägvisare. Vad vill du förändra eller lägga till i ditt liv så att du mår bättre? Hur kan du ta hjälp för att komma närmare dit?

Vilka symtom tyder på depression?

Depression innebär oftast en långvarig nedstämdhet och en brist på intresse och glädje för saker som man vanligtvis tycker om. Andra vanliga symtom inkluderar minskad energi, sömnproblem, svårigheter att fokusera och koncentrera sig, minskad aptit, känslor av hopplöshet och värdelöshet, ångest och i vissa fall självmordstankar eller självmordsförsök.


Hur uttrycker sig nedstämdhet?

Precis som att vi har olika personligheter och är olika som personer kan nedstämdhet yttra sig på olika sätt beroende på person till person. Vissa blir ledsna, tappar energi och känner sig orkeslösa medan andra blir rastlösa, irriterade, arga eller sura. Andra gråter och söker sällskap där det finns tröst, andra stänger sig inne och vill vara ifred.

Vad är skillnaden på depression och depression vid utmattning?

Utmattningsdepression är en form av depression som drabbar en person som varit utsatt för långvarig stress utan möjlighet till rätt typ av återhämtning. De som blir drabbade har ofta varit deprimerade tidigare i livet och behöver inte alltid vara direkt kopplade till det som sker via arbetet. En stor del av de som drabbas av utmattningsdepression uppfyller kriterierna för depression.

 

Hjälpsamma metoder för att lindra utmattningsdepression

 1. Mental avslappning. Avlastning/”hjärnvila”
 2. Rutiner. Regelbundna vanor för hälsa – såsom stöd för sömnhygien samt stöd för de naturliga rörelserna igen
 3. Orsaken bakom. Analys av stressorer. Stödsamtal med psykolog, terapeut eller coach för att kartlägga och åtgärda det faktorer som bidragit till stress liksom eventuella bakomliggande faktorer
 4. Livscoaching. Planering för återgång i aktivitet/arbete
 5. Självmedkänsla. Incitament för att stärka upp känslan för dig själv samt stöd vid ångestpåslag


Ta stöd för att må bättre

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat