Fysioterapi

Fysioterapi

Anpassa rörelserna för att förbättra och återställa muskelstyrka, balans, kondition och rörelseförmåga ihop med en fysioterapeut. Behandlingsplanen kan innehålla övningar, manuell terapi, stretching, styrketräning, balansträning och elektroterapi.


Vad är fysioterapi?

Fysioterapi är en medicinsk disciplin som syftar till att behandla fysiska funktionshinder, skador och smärta genom manuell terapi, elektroterapi, kroppspositionering och utbildning i sjukgymnastik. Inom fysioterapi anpassas rörelserna för att förbättra och återställa muskelstyrka, balans, kondition och rörelseförmåga.


Fysioterapeuter arbetar med människor i alla åldrar, från spädbarn till äldre vuxna, och inom en rad olika medicinska områden. Det kan inkludera behandling av ryggsmärta, nacksmärta, skador i samband med idrott, neurologiska sjukdomar som stroke och traumatiska hjärnskador.

En fysioterapeut arbetar med en patient för att utveckla en individuell behandlingsplan som passar de unika behoven och målen. Behandlingsplanen kan innefatta övningar, manuell terapi, stretching, styrketräning, balansträning och elektroterapi. Fysioterapeuter kan också ge patienterna råd om ergonomi, kroppspositionering och hjälpmedel som kan hjälpa dem att utföra dagliga aktiviteter på ett säkrare och mer självständigt sätt.

Vad är skillnaden mellan fysioterapi och arbetsterapi?

En arbetsterapeut eller fysioterapeut arbetar båda med individen för att förebygga eller minska smärta i kroppen men de är två olika yrkesgrupper som har olika fokusområden även om det finns överlappningar mellan områdena.


Arbetsterapeut - Arbetsterapi som metod stödjer i att återfå sin självständighet och vänder sig till dem som har utmaningar att hantera de vardagliga sysslorna exempelvis efter sjukdom eller funktionsnedsättning samt utreder och behandlar utmaningar inom egenvård och eller i kombination med boende, fritid och utbildning.


Fysioterapeut – Mot andra sidan fokuserar en fysioterapeut på att behandla smärta, skador eller funktionshinder genom att använda fysisk träning, manuell terapi och andra tekniker. Fysioterapeuter arbetar ofta med att återställa rörelseförmågan efter skador, rehabilitera efter operationer och behandla smärta i muskler och leder. Fysioterapeuter kan också arbeta med att förebygga skador och ge råd om träning och livsstilsförändringar.