Sexcoaching, sexsibilitycoaching

Sexcoaching/ sensuality- coaching

Ge stöd för ett utforskande space för att väcka eller bevara den sexuella energin - tryggt ihop med dig, eller tillsammans med någon att bry ohm.

Coaching inom sex- & sensuality?

En relationell och sexuell hälsa är lika med kommunikation, trygghet och ett utforskande i våra innersta högst naturliga behov av närhet. 


Tillsammans med exempelvis en sexcoach eller sensibilitycoach ges stöd i att ta fram sin naturliga lust, få hjälp med något som kanske inte fungerar eller kan bli bättre i sexlivet, antingen med sig själv eller tillsammans med någon. Lusten eller olusten kan ge oss viktiga ledtrådar på vad vi behöver men kanske inte riktigt får fatt i på djupet. Ett berikande sexliv med sig själv och andra är något som behöver varsam omvårdnad och närvaro inifrån och ut. 


Frigöra det som finns inom dig

Fokus ligger på att titta närmre kring de mentala barriärer eller annat som kan stå i vägen för njutning, eller kring vad som finns behov för att frigöras. Kanske för att våga mer eller se över en längtan som kanske finns efter mer kärlek, närhet som inte riktigt är tillfredsställt. Sex är en av våra största drifter i livet och ofta handlar det om att vara mer närvarande och känna in och utforska det vi har inom oss, såsom våra tankar, känslor, rädslor och kroppsliga symtom eller vad som är aktuellt för individen eller paret. 


Sexsibilitycoaching?

Tillsammans med en sexsibilitycoach ges träning i att praktiskt utöva närhet. Att komma mer i kontakt med sin egen njutning, sätta gränser, närvaro, kommunikation för att få en djupare inre kontakt med sin sexualitet. Möjligheter att släppa på skam, skuld och hämningar med mål att njuta mer av sin egen kropp, av sex och livet.


En mix av verktyg

En coach inom sex, sensibility och sensuality använder sig av verktyg såsom samtal, andning, rörelse, beröring, massage och den sexuella livsenergin där målet är att frigöra blockeringar, smärta och rädslor till det naturliga man har inom sig genom varande och närvaro.

Ta hjälp av en coach

För ökad kontakt, lust och energi

Bryohm kurerat