Livscoaching

Livscoaching

Ge dig den där nya riktningen för att uppnå ökad livskvalité och mindre stress ihop med en livs- och stresscoach.


Med fokus på det som får dig att må bättre mot nya riktningar i livet.

Vad är livscoaching & stresscoaching?

I livscoaching vilar fokus på vad som ger dig balans utifrån livets olika delar. Målet är att hjälpa till att uppnå ökad glädje, livskvalité och mindre stress.


Vad är viktigt på riktigt, för Dig

Det som är viktigt för dig i livet kartläggs för att därigenom få nya perspektiv och prioriteringar som får dig att må bättre mot nya riktningar i livet. 

Personlig plan

Via en livscoach ges stöd till att utveckla en personlig plan för att uppnå mål som önskas. Livscoachen kan också hjälpa att identifiera och hantera hinder som kanske står i vägen för att uppnå det önskade läget, såsom självbegränsande övertygelser, negativa tankemönster eller brist på självförtroende och självkänsla. Olika tekniker och verktyg används för att stödja i att öka självkännedom, hantera stress och förbättra självbild.


Vad är utmärkande för coaching som metod?

Coaching fokuserar på lärande och utveckling under en process gång. Tillsammans med en coach eller tränare sätts mål och delmål upp där uppmuntran och frågor ställs längs med vägens gång. Efter en lyckad coaching period ska individen eller gruppen känna att det var jag själv eller vi som gjorde det!


Vilka områden är hjälpsamt för livscoaching?

Livscoaching kan inriktas på specifika områden. Oavsett fokusområdet arbetar livscoachen med individer för att skapa en plan för att uppnå specifika mål och förbättra livskvaliteten.

  • Karriärutveckling
  • Hälsa och fitness
  • Relationer
  • Personlig utveckling

Hitta din coach

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat