NLP

NLP bygger på idén om att vår uppfattning om världen skapas genom samspelet mellan våra sinnen (neuro), språk (lingvistik) och beteenden (programmering)


Metoden kan vara hjälpsam för att förstå sig själv och andra bättre samt för att lättar kunna ta kontroll över sina tankar och beteenden och nå uppsatta mål.

Vad är NLP?

Hur vi kommunicerar med oss själva och andra

NLP står för Neuro-Linguistic Programming (neurolingvistisk programmering) och är en behandlingsmetod och tekniker som fokuserar på att förändra tankemönster och beteenden baserat på hur vi tänker och kommunicerar med oss själva och andra. 


NLP bygger på idén om att vår uppfattning om världen skapas genom samspelet mellan våra sinnen (neuro), språk (lingvistik) och beteenden (programmering). Metoden utvecklades genom att samla de tekniker och strategier som fungerade mest effektivt baserat på framgångsrika terapeuter och kommunikatörers arbeten. 

Vilka tekniker används i NLP?

Genom att använda NLP-tekniker kan en person lära sig att förändra sitt sätt att tänka och kommunicera med sig själv och andra, vilket kan leda till förbättrade relationer, ökad självkännedom och självkontroll, samt en mer positiv syn på livet.

Exempel på NLP-tekniker inkluderar:

  • visualisering
  • målsättning
  • ankare
  • förändring av undermedvetna mönster
  • rapportbyggande och tolkning av kroppsspråk

Det finns också specialiserade NLP-tekniker för olika tillämpningar, såsom terapi, försäljning, ledarskap och utbildning.

Vad är NLP hjälpsamt för?

Metoden är mångsidig och kan hantera flera olika utmaningar och områden genom stöd för: 


Personlig utveckling: Öka självkännedom och stärka självledarskapet samt förbättra kommunikation med andra, hantera negativa tankemönster och beteenden, och uppnå personliga mål

Karriärutveckling: Förbättra ledarskap, förhandlingsförmåga, försäljningsförmåga och presentationsteknik. NLP kan också hjälpa personer att hantera stress och prestationstryck på arbetsplatsen

Relationer: Förbättra kommunikation och relationerna med familj, vänner och kollegor samt hjälpa personer att hantera konflikter och negativa känslor. 

Hälsa och välbefinnande: Hantera stress, ångest och depression, och hjälpa personer att förbättra sin mentala och fysiska hälsa genom att ta kontroll över sina tankar och beteenden

Kreativitet: Främja kreativt tänkande och hjälpa personer att hitta nya lösningar på problem

Hitta din guide kring NLP

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat