Breathwork

Upplev kraften i andetaget via breathwork

En av kroppens starkaste självläkande mekanism är andningen - vårt eget apotek vi alltid har med oss.


Att utforska och uppleva kraften i andetaget genom breathwork kan vara en av de mest betydelsefulla metoderna både för läkning, förstärkning och frigörelse.


Vad är breathwork?

Breathwork är ett samlingsnamn för olika slags tekniker inom kontrollerad andning vars syfte är att öka välbefinnandet. Forskaren och psykiatern Stanislav Grof menar att breathwork är ett effektivt verktyg för att möta och processa sina djupaste rädslor, känslor och olösta trauma.

Genom kontrollerad andning ges möjlighet att hantera syre- och koldioxidhalten i kroppen, vilket kan underlätta för att i stunden komma i kontakt med sitt fulla medvetande. Många upplever en intensiv och transformerande upplevelse genom breathwork som används för att lättare kunna möta och processa känslor i syfte att uppnå inre läkning. Breathwork kan också hjälpa till att minska stress och ge tillgång till mer energi som kanske sitter blockerad någonstans i kroppen.

Tekniker inom breathwork?

Bland de vanligaste teknikerna finns dessa att utforska: Holotropic Breathwork ®, Rebirthing, Transformation Breath ®, Psychedelic Breath, Ecstatic Breathwork, Xi Breath, Conscious Connected Breath, Ujjayi Breath, Cooling Breath, Box Breathing, 4-7-8 Breath, Dragons Breath, Diaphragmatic breathing, Infinity Breath, Lions breath. Enligt Psykedeliska sällskapet är dessa bland de mest populära:

Holotropic Breathwork

Holotropic Breathwork är en registrerad teknik som kräver att utövaren är certifierad för att få handleda en session. Denna andningsform innebär en snabb andning i kombination med musik för att skapa en transcendental upplevelse. Övningarna genomförs ofta mellan två till tre timmar ihop i grupp där man arbetar i team.

Transformational Breath

En slags ”nästa iteration” av Rebirthing som är en registrerad metod. Kärnan är djupt medveten, diafragmatisk andning utan några pauser mellan andetagen. Sessionerna sker ofta i en grupp och involverar hjälp av handledare som guidar deltagarna genom processen.

Psychedelic breath

Psychedelic breathe är en form av dynamisk andningsritual som är framtagen för att låta dig utforska vem du är i enlighet till att leva ditt syfte. Tekniken är en mix av uråldriga andningstekniker, samtida vetenskap och elektronisk musik. Kombinationen av djupandning och elektronisk musik ger möjlighet att komma åt högre medvetandetillstånd.

Wim Hof

Denna metod är uppkallad efter idrottaren Wim Hof som är känd för att tolerera extrema temperaturer. Tekniken innebär att kontrollerad hyperventilation, även kallad kraftandning, kombineras med exponering av kyla. Tekniken har visat ge effekt på det autonoma nervsystemet.

Hitta guide för din andning

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat