Anknytning

Mönster kring din anknytning

Våra anknytningsmönster kan vara bland det mest betydelsefulla att utforska för att utveckla nära och hälsosamma relationer.


Dessa mönster kan aktiveras på olika sätt i våra mellanmänskliga relationer oavsett relation och fas i livet.

Vad är anknytning?

Anknytning handlar till stor del om den trygghet som fanns, eller inte fanns, som barn. Tryggheten i att våga upptäcka och utforska sin omvärld i syfte att lära sig mer om sig själv och andra.


Bra anknytning?

En bra anknytning skapas som barn och handlar om känslan kring att känna sig förstådd, skyddad och trygg tillsammans med en vuxen i en nära relation. Viktiga delar för att skapa ett tryggt anknytningsmönster sker vid exempelvis tröst, fysisk närhet, stöd och uppmuntran.

Merparten har trygg anknytning men en stor andel har mer eller mindre delar av otrygg, otrygg undvikande anknytning, ambivalent anknytning eller desorienterad anknytning. Dessa olika mönster påverkar vår utveckling och mönster i nära relationer och kan aktiveras på olika sätt i våra relationella sammanhang


Det här området är spännande och mäktigt att grotta in sig i, även fast det också kan vara smärtsamt att få fatt på delar som har gjort ont eller gör ont i stundens hetta.

Anknytningsbaserad terapi


I denna form av psykoterapi sker reflektion kring sina tidigare anknytningsmönster kopplade till känsloreaktioner inom nuvarande relationer, såsom med sitt barn, familjemedlem eller partner. Läs mer om psykoterapi och anknytningsbaserad terapi.


Kära Barn 2.0

Barnmorskan, sjuksköterskan och psykoterapeuten Louise Hallin driver podden Kära Barn 2.0. En podd som handlar om barns behov och föräldrars möjligheter. Ställ din fråga du vill få svar på här nedan – och lyssna in podden.

 

Med sitt genuina intresse för barns utvecklingspsykologi och föräldrars situation delar Louise med sig av vetenskapen och de beprövade tricksen för hälsosamma relationer. Heja Kära Barn 2.0.

Lär mer om anknyting

Vi finns här redo att bry ohm

Förklok förälder

Alexandra Nord, föräldracoach berättar kring denna fina bok:


Alla föräldrar behöver råd och hjälp av andra, framförallt när det gäller saker vi inte själva kan eller erfarit förut. Inget kan ersätta en läkares kunskap eller barnmorskans goda råd. Samtidigt har alla föräldrar också en viss inneboende kunskap. Kalla det sunt förnuft, eller intuition, instinkt. Med åren får alla föräldrar också erfarenhet och en helt unik kunskap om just sitt eller sina barn.


Boken hjälper dig fundera över allt du redan kan och vad som är viktigt för dig som förälder. Den hjälper dig vara förklok istället för efterklok.


Denna bok hjälper dig stänga av ”autopiloten” och verkligen utforska vad som är viktigt för dig i ditt föräldraskap. Den hjälper dig ta sikte på de stora frågorna om varför du gör som du gör, och hur du egentligen vill ha det.


Relationen du har till ditt barn består, oavsett din eller ditt barns ålder. Det är inte sant att barnen inte behöver dig bara för att de är vuxna, de behöver dig bara på ett annat sätt. Du har alla möjligheter att förnya och utveckla ditt föräldraskap och ha nära relation till dina barn som består över åren.

Bryohm kurerat