Anknytning

Mönster kring din anknytning

Våra anknytningsmönster kan vara bland det mest betydelsefulla att utforska för att utveckla nära och hälsosamma relationer.


Dessa mönster kan aktiveras på olika sätt i våra mellanmänskliga relationer oavsett relation och fas i livet.

Vad är anknytning?

Anknytning handlar till stor del om den trygghet som fanns, eller inte fanns, som barn. Tryggheten i att våga upptäcka och utforska sin omvärld i syfte att lära sig mer om sig själv och andra.


Bra anknytning?

En bra anknytning skapas som barn och handlar om känslan kring att känna sig förstådd, skyddad och trygg tillsammans med en vuxen i en nära relation. Viktiga delar för att skapa ett tryggt anknytningsmönster sker vid exempelvis tröst, fysisk närhet, stöd och uppmuntran.

Merparten har trygg anknytning men en stor andel har mer eller mindre delar av otrygg, otrygg undvikande anknytning, ambivalent anknytning eller desorienterad anknytning. Dessa olika mönster påverkar vår utveckling och mönster i nära relationer och kan aktiveras på olika sätt i våra relationella sammanhang


Det här området är spännande och mäktigt att grotta in sig i, även fast det också kan vara smärtsamt att få fatt på delar som har gjort ont eller gör ont i stundens hetta.

Anknytningsbaserad terapi


I denna form av psykoterapi sker reflektion kring sina tidigare anknytningsmönster kopplade till känsloreaktioner inom nuvarande relationer, såsom med sitt barn, familjemedlem eller partner. Läs mer om psykoterapi och anknytningsbaserad terapi.


Kära Barn 2.0

Barnmorskan, sjuksköterskan och psykoterapeuten Louise Hallin driver podden Kära Barn 2.0. En podd som handlar om barns behov och föräldrars möjligheter. Ställ din fråga du vill få svar på här nedan – och lyssna in podden.

 

Med sitt genuina intresse för barns utvecklingspsykologi och föräldrars situation delar Louise med sig av vetenskapen och de beprövade tricksen för hälsosamma relationer. Heja Kära Barn 2.0.

Lär mer om anknyting

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat