Att bry om hela sig
är att bryohm.

Ny plattform 2023

Att bry om hela sig
är att bryohm.

Ny plattform 2023

Att bry om hela sig
är att bryohm.

Ny plattform 2023

Var med och stärk upp den fysiska, mentala, spirituella, emotionella... konditionen.

På individ och mellanmänsklig nivå.

Fysisk hälsa

Kroppens förmåga att skapa en hållbar och hälsosam livsstil för och med dig. Din sömn, kost, motorik, muskulatur, träning, rörelse, läkande, känslor, lust, hormonella balans med mera.

Psykisk hälsa

Våra mentala förmågor kring tankar, känslor, lust, förnuft, medvetande, medkänsla, läkande, minne, karaktär, fokus, själslig expansion med mera.

Social hälsa

Relationer utöver den med dig själv. Inom familjen, inom en intim relation, för en vänskapsrelation, för dig kring arbetet eller i skolan eller annan typ av social relation.

Quickfix if you need.
But no quickfix for the long run.

Läs ohm

Vill du vara först?

Tack på förhand för att du är nyfiken på att vara med och bidra till den mänskliga konditionen. Det kan handla om liv, och stärka vår hälsa.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.