QA - Bry ohm mer in på bara skinnet

Hur hittar jag på plattformen? Är det här tillförlitligt? Vad står ohm för egentligen? Varför söker vi inte hjälp i tid? Osv.Bryohm - whut?

Bryohm är samlings- och marknadsplatsen för att lättare hitta rätt inom främst funktionsmedicin och alternativa & komplementära metoder. Friskvård framför hamna hos konsekvenserna.


Hitta en nischad sparringpartner för bättre mental, fysisk, spirituell, sexuell, emotionell, metabolisk och social hälsa. För relationen till dig själv eller i en mellanmänsklig relation oavsett privat- eller arbetsliv. 


Ohälsans antidote kan man säga!

Vilka yrkesverksamma kommer finnas hos Bryohm?

Du kommer hitta de som arbetar med människors hälsa utifrån ett proaktivt, terapeutiskt och coachande förhållningssätt såsom en terapeut, psykolog, coach eller en handledare, tränare, mentor, rådgivare osv 


Det kommer vara en störtskön blandning för hela människan. Några exempel på nischer finner du här; KBT-psykologer, hälsocoacher, hormoninriktade genier, sömnguider, fysioterapeuter, kinesloger, skrivhandledare, breathworkfacilitatorer, compassionfokuserade terapeuter, yogaterapeuter, reikihealers, yrkesmassörer, beteendevetare, präster, psykoterapeuter, näringsterapeuter, hjärnforskare, kiropraktorer, hypnosterapeuter, personliga tränare (och en och annan oväntad behandlare eller metod) redo att bry ohm.


Både i förebyggande och mer akuta lägen. 

On a mission to?!

Vår vision är att varje individ ska kunna ta mer kommando över hela sig och sin livsstil. Att vi blir mer självläkande, hälsosamma och höga på det vi redan har inohm och för oss. Utan onödiga tillsatser och mer proaktivt och salutogent, utifrån hälsans ursprung. Friskvård framför hamna hos konsekvenserna.

Bryohms filosofi

Köerna ringlar redan långa till de kortsiktiga lösningarna. För det som får störst effekt på lång sikt kräver mer av oss såsom mod, sårbarhet, närvaro, nyfikenhet och engagemang osv. Vi är gjorda för att gå igenom motstånd för att utvecklas, så vi behöver gå igenom det, också. Så vi för oss mot den inneboende potentialen och briljansen av de vi redan är, och det som stärker oss nedifrån rötterna och uppåt.


Quick fix if you need. But no quick fix for the long run.

Beta-mood?

Ja, just nu är vi i Beta-mood under uppbyggnad av plattformen. Här hos oss kommer du framåt kunna landa i fler beprövade och nya vägar som ger resultat för vårt allas välmående samt en rad sökfunktioner för att komma spot-on. Är du yrkesverksam släpper vi fler funky funktioner och tjänster längs med vägen men missa för guds skull inte vårt bryohmiga öppningserbjudande om du också vill hänga på för skillnadens skull.

Hur hittar jag på plattformen nu?

Just nu jobbar vi febrilt på att även släppa sökfunktionerna på plattformen. Men häng inte läpp, det går att söka på egen hand så länge.


  1. Grotta in dig på plattformen utifrån symtom, utmaningar och behov
  2. Hugg tag i en sparringpartner. Hitta din grej redan nu via de yrkesverksammas profiler
  3. Kolla huvudmenyerna för hälsa och aktiviteter och utforska därifrån som start


Allt hör ihop såklart, men alla vägar leder framåt. Inom varje område kan du djupdyka inom de olika aktiviteterna baserat på om du främst vill fokusera på träning, läkning, energi eller avslappning.

Varför bry ohm hela sig?

Att ta hand om sig själv utifrån både kropp, sinne och själ är att ta ansvar för sitt eget välmående och sin egen kontroll över livet. När vi känner oss välmående och i bra balans (hur nu den ser ut för var och en) kan vi lättare förebygga ohälsa och bli än bättre medmänniska för varandra.

För dig som besöker bryohm, är bryohm för alla?

Enkla svaret; ja


Den viktiga utfyllnaden:

Bryohm är till för dig som vill få mer kontroll över hela dig. För dig som vill skapa livsviktiga relationer, den med dig själv för att kunna skapa fler stärkande relationer med andra. För dig som vill vara med och göra det mänskliga mer mänskligt ihop. 


Så välkommen skam, skuld, lust, gemenskap, ensamhet, olust, rädslor, extas, sårbarhet, eufori, fokus, motstånd, mod, sorg, frustration, självförakt, oro, ångest, glädje odyl osv.

Om jag har svårt att välja eller har lite tid, eller känner mig helst lost, kan ni hjälpa mig?

Vill du ha mer guidad hjälp kan vi ge skräddarsydda förslag för dig ihop med någon från vårt team som arbetar både coachande och terapeutiskt. Kom ihåg dock att valet alltid är ditt. Vi finns här för dig.

Hur gör jag om jag själv är yrkesverksam och är nyfiken på att ansluta mig?

Ansök om en profil om du också vill nå ut till en bredare skara och göra världen till en bättre plats att leva på. Alla som finns på plattformen går igenom en kvalificeringsprocess för att det ska vara en trygg och givande plats att vara på.

Om något inom eller utanpå dig är akut?

Under kontakt har vi samlat en lista som du kan använda dig av om du känner att du behöver akut lindring, vägledning eller hjälp kring din eller någons hälsa. Många av stödlinjerna är dessutom kostnadsfritt och de är utbildade för att lyssna in dig. Är det livshotande, ring alltid 112.

På egen hand eller tillsammans med en specialist?

Bakom varje person som tagit det där klivet framåt står ofta andra som backat upp. Du behöver alltså inte vara elitidrottare för att unna dig en sparringpartner. Ibland kan det vara fullständigt jätteklokt att ta hjälpa av någon för att må bättre i relationen till dig själv eller för någon att bry ohm. Dessutom är du med och bidrar till att förebygga ohälsa när du stärker relationen till dig och varandra.

Vilka yrkestitlar är skyddade?

De titlar som är skyddade hos Socialstyrelsen och som ingår i Bryohms nätverk är sammantaget oavsett område; arbetsterapeut, fysioterapeut, psykoterapeut, naprapat, kiropraktor, logoped, psykolog, dietist, audionom, biomedicinsk analytiker, samt hälso- och sjukvårdskurator. 

Varför söker vi hjälp av en terapeut, coach, mentor, tränare?

Många som söker terapi eller går i coachning får stor hjälp i att kunna vara mer sig själv, utifrån sitt autentiska jag, i olika sammanhang. Andra söker ett tryggare ledarskap med sig själv eller tillsammans med andra. Andra kanske känner ensamhet och längtan efter att skapa mer öppna och ärliga relationer. Eller så blir symtom såsom ångest, depression, tvångstankar, beroende, medberoende, sömnstörningar budbärare på att relationen blivit ett hinder eller något som begränsar i livet där det ofta finns en stark längtan till att mötas, antingen i mötet med sig själv eller med varandra.

Varför tenderar vi att inte söka hjälp i tid?

Det kan kännas väldigt skrämmande i en hel del fall. Kanske är vi rädda att få känna känslor vi inte vågat känna eller velat släppa fram. Kanske kan vi bli tvungna att ta beslut som gör ont för sig själv, och andra. Kanske finns inte orken, eller lusten där. De flesta söker hjälp utifrån nöd, när vi tvingas söka sanningar eller få stöd i våra känslor för att det blir för smärtsamt annars.

Är det tillförlitligt och seriöst att gå via en yrkesverksam hos Bryohm?

Tillförlitligt? 

Alla yrkesverksamma går igenom en kvalificeringsprocess i vårt system för att kunna bli upplagd hos Bryohm. Vi ser även över profilerna under tidens gång för att säkra upp förutsättningarna att det är en tillförlitlig yrkesverksam. I vårt grundarteam finns även coacher och terapeuter och du kan alltid rådfråga oss genom att hör av dig till oss.


Seriöst?

Via Bryohm kan du se i varje behandlares profil om de är legitimerade, diplomerade, ackrediterade eller licensierade tillsammans med kompetensområden och erfarenheter. Du hittar också i profilen om det ingår en provsession och andra sökkriterier för att underlätta i valet. På så sätt kan du enklare bedöma om det är något för just dig/er.


Tystnadsplikt? Integritet? 

Tystnadsplikt är något som följer med inom ramen för en behandling där både Bryohm och respektive yrkesverksam ska följa rådande regler och lagar inom ramen för integritet, etik och moral. 


Fördelarna med en yrkesverksam som är legitimerad är att det finns en fastställd lagstadgad tystnadsplikt och möjligheterna är större om man mot förmodan skulle behöva göra en anmälan hos exempelvis konsumentverket eller sjuk- och hälsovårdens ansvarsnämnd IVO (Inspektion för Vård och omsorg). 


Vad är viktigt vid valet av yrkesverksam?

Här har vi listat det vi på Bryohm tycker är extra viktigt.


Tilliten ömsesidig relation som bygger på respekt och tillit för att skapa ett tryggt möte mellan hjälpsökande och yrkesverksam.


Närvaroett aktivt lyssnande där utgångspunkten är att vara här och nu utifrån var du är utifrån ditt unika utgångsläge och erfarenheter. 


Tydlighetramar och riktlinjer samt mål och avstämningar under processens gång. Däremellan kan en sväva ut om så önskas.


Igenkänning/medkänsla - det är av stort värde, och ibland avgörande för resultatet om personen har nischad erfarenhet kring det specifika du vill agera kring utöver kompetens. Det stärker förutsättningarna för utökad medkänsla och fler träffsäkra verktyg för just dig där du befinner dig.

Vilken person är för mig?

Oftast handlar det om en mix av personkemi, kompetens, värdegrund och erfarenhet anpassat till dina behov. Skulle personkemin inte vara rätt för dig eller att du inte känner dig trygg i kontakten, byt person. Ibland är det också så att metoden är fel för dig. En skicklig och pålitlig yrkesverksam guidar dig då vidare. Oftast ingår det en provsession så du får chans att göra en bedömning om både personen och metoden är hjälpsam för det du söker för. I varje yrkesverksammas profil hittar du parametrar för att underlätta ditt val. 


Var vaksam över hur du mår och om behandlingen leder dig framåt. Samt gör klart i början vilka ramar som finns för varje behandling. Ofta kan det också vara svårt att definiera exakt vad du behöver hjälp med, en yrkesverksam kan hjälpa dig att sätta ord på dina behov för fortsatta vägar framåt.

Om jag inte är nöjd med något, eller en behandling?

Tveka inte över att ta kontakt med oss på Bryohm om du har några som helst frågor eller funderingar eller om du inte är nöjd på något sätt. Vi finns här. Hör av dig till oss.

Vad kostar det?

Att vara på Bryohm som besökare kostar inget och det är en öppen plattform för alla. För dig som yrkesverksam är det en mindre avgift för att synas på plattformen. Läs mer om vad som ingår här.

Vad står ohm för?

Ohm symboliserar kopplingen till resistans där vi vill belysa och minimera synligt eller osynligt motstånd som finns. Motstånd som kan handla om rädslor, obalans, okunskap eller kanske bara en sviktande ork. 


Vi vill rikta än mer fokus på kraften i rörelsen mot det friska, utforskande och frigörande, där vi kan bli än mer resistenta och attrahera mer av det som vi mest behöver. Där motståndskraften syftar på mänsklighetens förmåga att överleva påfrestningar, som är en del i att just utvecklas.

Ohm står även för en medveten ström av energi samt en lek med ”aum”-ljudet, ett heligt ljud som symboliserar den universella själen - we are one.

Vad är terapi?

Ett terapeutiskt arbete fokuserar främst på att läka något mer djupt och lindra men syftar också till att ge förebyggande behandlingar för att upprätthålla energin och ge möjlighet till djupare avslappning. Här hos bryohm finner du metoder och yrkesverksamma inom kroppsterapi och psykoterapi och familjära angränsande metoder.  Det finns ständig en nära koppling mellan kropp-sinne-själ.

Vad är coaching?

Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik som syftar till att stötta och bygga upp den egna kapaciteten inför en förändring, antingen för en individ eller flera. Coaching fokuserar på lärande och utveckling under en process gång. En coach utgår från individens eller gruppens resurser för att nå mål där coachen arbetar mot att göra sig överflödig så att individen eller gruppen kan frigöra sina egna kvalitéer. Tillsammans med en coach eller tränare sätts mål och delmål upp där uppmuntran och frågor ställs längs med vägens gång. Efter en lyckad coaching period infinner sig en känsla av att jag som individ eller vi som grupp gjorde det!

Är coaching samma som mentorskap?

Coaching som metod påminner mycket om mentorskap. 

Mentorskap är en insats som ofta sträcker sig över en längre period medan coaching vanligtvis sker under en mer begränsad tid om ca 3-6 månader. Mentorskapet skiljer sig även på så sätt att det utgår från ett bredare perspektiv samt där mentorn har mer nischade kunskaper om exempelvis organisationer och ledarskap inom det område som mentorskapet gäller.

Vad kan motstånd vara bra för?

Genom motstånd utvecklas vi. Vi är gjorda för att träna upp vår mentala spänst, sinnesro och naturliga rörelser. Det kan vara lätt att på ett eller annat sätt fly motståndet eller fullkomligt bli förlamad av det. I de lägen där vi inte längre kan eller vill ignorera när kroppen och själen skriker så högt att vi måste göra något åt det - gör vi oftast det. Men se helst till att göra det innan du hamnar hos konsekvenserna.


Bryohm står öppet för dig oavsett motstånd eller ej.

Hjälp? Guidning? Något på hjärtat?

Tveka inte över att ta kontakt med oss på Bryohm om du har några som helst frågor eller funderingar eller om du inte är nöjd på något sätt