Flykten från oss själva in i beroende & missbruk

Ofta handlar våra beteenden in i ett beroende om flykten från oss själva och de känslor som vi vill fly ifrån, som kanske har undertryckts under en längre tid.


Eller kanske något som vi vill fly in i för en stund för att nå världar, känslor eller signalsubstanser mot en kick eller avslappning kortsiktigt.


Vad är beroende och missbruk?

Ett beroende kan uppkomma via en beroendesjukdom eller andra beteenden som liknar en beroendesjukdom. En beroendesjukdom är en förvärvad, kronisk förändring av hjärnans belöningssystem där minnen av de upplevelser som orsakade beroendet lagras.


Det är helt klart utmanande att känna sig kidnappad av sitt egna belöningssystem eller kanske känna sig helt fast i känslorna. Du är långt ifrån ensam om du brottas med beroenden, missbruk, tvångstankar eller beteenden som liknar en beroendesjukdom.


Stanna upp i det som är utmanande

Att gå inåt och stanna upp i det som är utmanande och som bidragit att du fastnat i missbruk och beroende är modigt och oftast väldigt tungt men något som ger så mycket för den egna utvecklingen på längre sikt.


Bruk och missbruk av alkohol, narkotika, tobak är bland de vanligaste missbruken som orsakar hälsoproblem. Vanliga missbruk är även läkemedelsmissbruk, blandmissbruk, internetmissbruk, köpmissbruk, matmissbruk, sexmissbruk, spelmissbruk och maktmissbruk. 

Beteenden som liknar beroendesjukdom?

Det finns flera andra beteenden som man kan bli beroende av och som liknar beroendesjukdom. Enligt hjärnfonden ingår sex- och relationsberoende, shoppingberoende samt arbetsnarkomani in här. 


Vårt belöningssystems uppgift är att göra de saker som är viktiga för vår överlevnad, såsom när vi äter god mat, tränar, har sex eller annat som är viktigt för vårt välmående. Vid exempelvis konsumtion av alkohol frisätts mer dopamin än vid naturlig stimulering och vårt belöningssystem sätts då lättare ur spel.

- ”Det farliga är att man till en början tror att någon annan eller annat ska göra en komplett” - Nathalia, fri från sitt tidigare beroende

Två vanliga beroenden som kan likna beroendesjukdom:

ROCD/Relationella tvångsbeteenden

ROCD, relationella tvångsbeteenden, är en rad olika destruktiva beteenden kopplade till relationer. Utmaningarna och de problem som uppkommer kring ROCD är ofta kopplade till erfarenheter och trauman kring övergivenhet och utanförskap. Obehandlat kärleksberoende kan leda till negativa konsekvenser precis som för andra missbruk. Såsom exempelvis depression, ångest, självskadebeteenden och våld. Beteenden som kan bli skadliga för både dig själv och i andra relationer.

CSBD/Sexuella tvångsbeteenden

CSBD, sexuella tvångsbeteenden är ett samlingsbegrepp för destruktiva beteenden kopplade till sex. 

Beteendestörningen kännetecknas av mönster som går ut på att kontrollera repetitiva och intensiva sexuella impulser. Symtom som förekommer är repetitiva sexuella aktiviteter som tar en större central del i livet med konsekvenser på sin egna och andras hälsa.


Källa: Agnes Novak, beroendespecialist och KBT-terapeut/New Beginning

Visste du det här om beroende?

 • Beroende är en kronisk, förvärvad hjärnsjukdom
 • Förändringarna som sker i hjärnan vid ett beroende är i stort sett de samma oavsett om det är missbruk av en substans eller av ett beteende, vilket gör att man kan behandla på liknande sätt.
 • I Sverige är ca 125 000 personer i någon mån spelberoende.
 • Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling.
 • Mellan 5 000 och 7 000 svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkohol.
 • Beroendesjukdomarna kostar det svenska samhället 13,7 miljarder kronor per år


Källa: hjärnfonden

Ta hjälp med beroende och missbruk

Har man fastnat i ett beroende, missbruk eller i en beroendesjukdom finns både självhjälp och hjälp att få tillsammans med en specialist. Ofta är det svåraste att över huvud taget komma igång och faktiskt ta hjälp och ändra sitt beteende. Det som kan vara helt avgörande är att titta djupare kring känslorna bakom beroendet, tvångstankarna eller missbruket och väcka upp en utökad medvetenhet kring helheten. Det krävs mod och sårbarhet med stora personliga vinster att göra det.

 • Samtalsstöd med en beroendeterapeut - gå till botten kring roten ur allt
 • Själavård via jourhavande präst som har öppet när de andra har stängt
 • Sorgbearbetning hos en terapeut inriktad på sorg
 • Terapi - prova på schematerapi, traumafokuserad terapi, compassionfokuserad terapi, hypnosterapi
 • Psykoedukation - dyk in kring IFS och psykoedukation via Traumaskolan
 • Medberoendepodden - Lyssna på den ultimata podden om medberoende, anhörigskap och olika typer av beroende samt psykisk ohälsa.

Hitta behandlare för ditt beroende

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat