Hållbar genom reikihealing

Hållbara människor genom energimedicin


Nu på senare tid har Reiki gått rätt in i folkhemmen via friskvården. Sen urminnestider har energimedicinen hjälpt många att både rensa ut och fylla på det egna energiförrådet.Vi blev nyfikna på Sandra Gärtner, Reikimaster, och folkbildare inom energimedicin med kärlek för vetenskapen bakom de mystiska lärorna. Via modern kunskap om nervsystemet kombinerat med uråldriga visdomar inom energiarbete har Sandra blivit en uppskattad katalysator för att stärka upp individers likväl gruppers energiarbete.


Ihop med sina egna erfarenheter av extrem trötthet och utbrändhet vet hon vilken skada stress kan göra på inte bara livet och kroppen för de som utsätts för stress utan även på hela (dysfunktionella) arbetsplatser. Och hur vi med lättillgängliga verktyg inom energimedicin och mer kunskap om nervsystemet kan bli mer hållbara för varandra.

Hallå Sandra!


Du blandar modern kunskap om nervsystemet med uråldriga visdomar inom energiarbete – berätta mer! Var det bättre förr?


Sandra: Jag skulle inte nödvändigtvis säga att det var bättre förr, men det fanns en vördnad för tradition och intuition som inte finns i vårt ”moderna samhälle” som jag inspireras av. Även om det sakteligen börjar komma tillbaka. 


För mig har reiki och energiarbete därför varit svårt att ta på. Jag förstår koncepten men ifrågasätter mycket likväl. Med kunskap om nervsystemet och fördjupning inom fysik likväl som hälsa vill jag ge en mer lättförståelig bild av reiki som också gemeneperson kan ta till sig. 


Det är en fin balansgång mellan att vilja veta mer, och ödmjukt inse att det finns frågor där ute som vi människor inte är redo att veta svaren på. 


Det sägs att energin hittar dig oavsett hur! Hur kom det sig att du började med reiki online?


Sandra: Jag gick igenom en stor livskris där många av de egenskaper som jag identifierat mig med försvann; karriär, titel, pengar, kärlek, träning. Även om jag hela mitt liv har varit vad som nu kallas spirituell var det som att jag släppte delar av den rädsla jag haft för den sidan av mig. 


Av en ”slump” såg jag ett inlägg på facebook från en person som ville testa att ge reiki på distans under sin utbildning. Första sessionen jag fick var helt mind blowing och jag kände den där djupa återhämtningen och friden som min kropp så desperat behövde. Efter det var jag fast.


Så reikin nästlade sig in i mitt liv och lämnade aldrig haha. Även om jag till en början inte trodde att jag skulle arbeta med det professionellt. 


Var det något speciellt som gjorde att du började nischa in dig kring reiki och hållbarhet från allra första början? 

 

Sandra: Min egen livserfarenhet från ohållbart leverne i kombination av en allt större känsla av att vilja påverka mänskligheten till det positiva. Vårt samhälle är sjukt, och det låter hårt, men väldigt lite av det vi gör som människor är hållbart i längden. Jag önskar vi kunde zooma ut vårt perspektiv för att kunna se vårt samhälle som ett kretslopp.
Vilka är det stora utmaningarna vi står inför kring hållbarhet idag enligt dig – både vad gäller individen generellt och individer på arbetsplatser?

 

Sandra: Den största utmaningen vi står inför är att vända det vi ser som normalt. Att ändra paradigmet som det så fint kallas i akademin. Vi har normaliserat stress, överarbete, självvärde i form av prestation, dåligt ledarskap och kraftig ekonomisk tillväxt till den grad att människor bokstavligt talat går sönder. Men ingen reagerar för ”alla har ju lite svårt att sova”.


Vår folkhälsa är både under lupp och någon form av kris. Om du får önska, vad skulle vi prioritera desto mer?


 Sandra: Det är på g men jag önskar vi kunde zooma ut vårt perspektiv för att kunna se vårt samhälle som ett kretslopp. Otrygga (arbets)platser och relationer med för lite återhämtning föder rädsla och egoistiskt handlande. För att kunna ta nästa evolutionära steg som mänsklighet måste majoriteten ha sina basbehov tillfredsställda. Så är det verkligen inte globalt men faktiskt inte här i Sverige heller. Våra klyftor växer, psykiska folksjukdomar ökar och vi har ett samhälle som mår dåligt. 


Det botar vi inte med mer receptbelagda preparat, lägre skatter och längre fängelsestraff. Jag eftersöker en mer holistisk syn på folkhälsan.

  

Var hämtar du själv inspiration ifrån för att stärka upp välbefinnandet både på ett individuellt och relationellt plan? 

 

Sandra: Jag hämtar inspiration från så många källor. Jag har med tiden kultiverat nära relationer som hjälper mig att växa som person, och drar ner mig på jorden när det behövs. Jag skulle också vilja påstå att jag inspireras av mig själv och min egen resa. Men även från livet självt, jag blir ödmjuk varje gång jag inser att inget är som jag tror att det är. Det har varit oändligt mycket utforskande.

Kort ohm Sandra Gärtner

Reiki Master med dubbel examen i företagsledning, internationell upphandling & folkhälsa. I sitt arbete med Reiki kombinerar Sandra modern kunskap om nervsystemet med uråldriga visdomar inom energiarbete i privata sessioner, grupplektioner, företagssessions och retreater - online eller fysiskt.