Sinnets makt över kroppen

Sinnets makt över kroppen

Hypnosterapi är en metod för att lättare komma i kontakt med sig själv för att snabbare nå muskulär avslappning både mentalt och fysiskt. 

Vad är hypnosterapi?

Inom hypnosterapi sätts kroppen, via enkla tekniker såsom exempelvis andning och vägledd meditation, in i muskulära avslappningstillstånd där de egna mentala rörelserna under sessionen guidar till det undermedvetna för att lättare skapa tillgång till vårt högre medvetande, i syfte att komma åt information. Information som kan handla om gamla programmeringar av minnen, önskade eller undertryckta känslor och behov som kan sätta sig som blockeringar i kroppen. 

Hypnosterapi finns i olika former där det centrala är att hjälpa till med känslohantering, läkning, förändring och medvetenhet via kroppens egna naturliga system.

Läs mer om exempelvis klinisk hypnosterapi här som sker via behandling av psykoterapeut.

Vad gör en hypnosterapeut?

I hypnosen fungerar hypnosterapeuten som ett verktyg för att låta hjärnan få avslappning och därmed ge avlastning för få tillgång till hela energin via kroppen och det kroppsliga medvetandet. Andning och vägledd meditation är centrala delar under själva hypnossessionen där samtalscoaching kan ske både innan, under och efter själva behandlingen.

Hypnosterapeuten kan även bli en kanal för att snabbare hitta och läka orsaker till psykosomatisk smärta och komma i större ro och kontakt för att öppna upp och upptäcka mer inom sig själv och sitt inre liv. 

I hypnosen används ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt, något som kan liknas med ”trance”, ett tillstånd som används även i olika sammanhang såsom yoga, dansterapi, mental träning och meditation m,m.

Hypnos kan vara hjälpsamt för dig som vill:

  • Bli mer medveten kring ditt undermedvetna och dina programmeringar, känslor och minnen
  • Få till en beteendeförändring ex vid kontrollbehov, överprestation, skadebeteende
  • Få stöd i känslohantering ex vid skuld, skam, otillräcklighet, sorg, frustration
  • Få stöd att komma ur ett beroende, missbruk 
  • Få starkare självkänsla, självkännedom, självmedvetenhet
  • Få hjälp ur depression, utmattning, trauma, ångest, tomhet, sorg
  • Läka kropp och själ på ett kroppsligt och psykosomatiska angreppssätt