Tantra där du är

Tantra där du är - mot djupare kroppsnärvaro

"En subtil njutning där tillfredsställelsen ofta kommer från en längtan efter intimitet som blir tillgodosedd".

Vi blev nyfikna på Mias tantriska djupa visdom. En visdom som hon fått efter att ha varit dedikerad till den yogiska och tantriska vägen i mer än 15 år. Mia undervisar i yoga, tantra, meditation, coaching & ledarskap - aktuell med retreats och sin onlinekurs tantra @home.

Hej Mia!

Tantra är en visdomsväg från urminnes tider som kan ge oss tillgång till de gyllene stigarna - mot att leva våra liv i mer intimitet! Men hur kan vi lättast nå dem?


Mia: Genom kroppen med närvaro, här och nu. Då kan vi lättare utgå från våra autentiska behov. Kroppen är det närmaste vi har tillgång till, en klok vägvisare som är med oss hela tiden. Ofta känner vi efter och reflekterar i efterhand, men om vi upptäcker något i stunden inom oss, utifrån vårt inre guidningssystem som finns där naturligt, kan vi faktiskt vara mer kloka istället för efterkloka.


Så det enklaste sättet att uppleva intimitet är i ett här och nu, i relation till oss själva via vår egen kropp. Det kan vi också uppleva i relation till andra. I möten med andra sker en kroppslig kontakt, även om vi inte tar i varandra. Kontakten sker i mötet med vad som händer inom oss.


Hur började din tantriska och yogiska väg, var det något speciellt som gjorde att du började nischa in dig kring det här? 

 

Mia: Ja, jag hade turen (om det nu finns tur) att ha djupa tantriska upplevelser när jag mediterade. Då visste jag inget om tantra. Jag började meditera när jag hade en ohållbar situation, med ett för tungt heltidsjobb och pendling. Jag började då ett existentiellt utforskande. I början var det timmarna efter meditationen som gjorde att jag ville fortsätta, jag mådde så mycket bättre. Jag fick en inre känsla av frid och kärlek (bliss) i mina första meditativa upplevelser. Sedan vägledde det mig till en tantrisk yogaform, bodylove-yoga.


Vad behöver vi träna på mer kring kroppsligt medvetande? Vilka utmaningar står vi inför idag enligt dig?


Mia: Träna mer på att känna och bejaka via kroppen gällande allt som kommer i vår väg. Våga acceptera det som väcker starka känslor, även om det handlar om motstånd. Vi har en tendens att undvika det som är jobbigt. Vi kan inte bara välja det som är lätt, vi är utrustade för att utforska alla delar av oss själva för att utvecklas och läka. Det är mycket lätt att fly och ta till exempelvis onödig konsumtion och andra distraktioner som kan skapa onödiga beroenden när obehaget blir för stort i stunden.


Om man vill ta den tantriska vägen för att uppnå en högre kroppslig medvetenhet krävs det dedikation, precis som med allt annat. Vi behöver träna på att inte följa med i allt som kan distrahera oss. 


Vilka är de vanligaste fördomarna som du stött på? Många tror ju fortfarande att man ligger i en ormgrop för att bli tantrisk!

 

Mia: Den vanligaste fördomen är att det bara handlar om sex. Visst handlar det delvis om sex. Vi är så svältfödda efter information om sexualitet att det är lätt att begränsa det till samlagsställningar, men det finns så mycket mer än så.


En annan fördom kan vara att man ska vara asketisk med sin sexuella energi och begränsa sin njutning. Att det inte är tillåtet att vara fullt ut mänsklig. Och att tantra handlar om prestera eller bli duktig på något.


Folk från alla håll och kanter pratar om hur man kan få kroppsorgasmer utan att nudda varandra? Är det så? 


Mia: Sanning med modifikation skulle jag säga. Kroppen är en orgasmisk företeelse och om man lärt känna sin kropp på djupet kan man uppleva detta. De flesta behöver träna på att känna sin kropp. Att vara orgasmisk är en subtil frekvens i grunden, mindre intensiv, där man kan förnimma en orgasm i hela kroppen som kan pågå under en längre tid. Det är en mer lågmäld njutning där tillfredställelse kommer från en längtan efter intimitet som blir tillgodosedd.

 

Hur kan vi stärka oss själva och varandras välmående rent konkret enligt dig?

Utifrån en quick fix?


Mia: Att prioritera avslappning. Att låta kroppen slappna av och se vad som händer med kropp och sinne. 

 

Utifrån ett mer långsiktigt perspektiv?


Mia: Att bjuda in och ta med sig den djupa avslappningen i allt vi gör. Mycket av det vi kollektivt gör idag är forcerat. Vi bör integrera det som är mer organiskt och hållbart för kroppen och tillgodose vår existentiella längtan mer. Vi bör inte bara rusa genom livet utan stanna upp mer. Att träna på att leva mer inifrån och ut, istället för tvärtom.

 

Var hämtar du själv inspiration ifrån för att stärka upp välbefinnandet både på ett individuellt och relationellt plan? 

 

Mia:

Individuellt; från tystnaden! Kreativitet föds utifrån tomhet. Jätteviktigt för mig. 


Relationellt plan; alla möten med alla andra människor. Att vara så sann och autentisk som möjligt oavsett om det är på ett privat eller professionellt plan - då blir alla mer meditativa. 

Kort ohm Mia Lehndal

Certifierad; Tantra Yoga Teacher, Somatic Meditation Teacher, Trainer in Embodied Resilience, Trainer in Deep Resilience, Trainer in Sexual Resilience, Professional Certified coach (PCC)


Bästa metoderna för att bry ohm: 

  • Vara närvarande i tystnad
  • Tantrisk sexualitet
  • Kontakt med naturen

 

AKTUELL MED:

Tantra @ home - onlinekurs för att guida dig i kroppsmedvetenhet via bodylovyoga och den tantriska vägen


www.bodylovetantra.com