avatar
location-icon
Malmö
location-icon
Hello life network

Minjoo Hultén

Företagsrådgivare | Lärare | Handledare & Mentor inom organisationsutveckling | Expert inom lärande organisation och företagsutveckling i ett hållbart business mindset
Ohm Minjoo
Minjoo Hultén driver bland annat företaget Hello life network AB tillsammans med Rebecca Öhman. Hello life network erbjuder digitala och fysiska utbildningar samt workshops för enskilda näringsidkare och organisationer. Hello life network arbetar för ett holistiskt välmående i samspel med personlig utveckling, lärande och organisationsutveckling. Samt ett växande Hello life network community. Coaching, företagsrådgivning, lärande och organisationsutveckling sker på individ, grupp och organisationsnivå. Förändringsprocesser skapas via coaching och företagsrådgivning utifrån ett hållbart business mindset. Lärandet utvecklas genom ett individuellt och kollektivt lärande. Hello life network arbetar också med revidering av organisationers befintliga företagsutbildningar, detta sker vid enskilda konsultuppdrag. Varmt välkommen att boka företagsrådgivning eller handledning inom företagsutveckling, kontakta mig gärna för frågor angående Hello life network AB.
Effekter
Måluppfyllelse, personlig utveckling, företagsutveckling, ökat välmående, mer energi, framgångsrika resultat

Fakta Minjoo

Metoder
Grow coaching
Minjoo arbetar med ett företagsamt synsätt och har bland annat de historiska pedagogerna Vygotskij och John Dewey som inspiration i sitt arbete
Coachingmetoden GROW används också som en metod i arbetet.
Områden jag behandlar
Organisationsutveckling ur ett lärandeperspektiv
Verksamhetsutveckling
Social hållbar utveckling
Företagsutveckling
Varumärkesbyggande
Samtalsmetodik och kommunikation
Personer som driver eget företag eller som drömmer om att göra det med framgång utan att kompromissa med det inre välmåendet.
Min Squad
Enskilda individer
Grupper
Organisationer
Former
Online
Fysiskt möte
Mail
Föreläsning
Kurs/utbildning
Notes
En digital utbildningsplattform @hellolifenetwork med företagsrådgivning och handledning och unika program
Hello life business & mind program startar den 4 september 2023! Hjärtligt välkommen att boka din plats! *endast 13 platser
Kompetens
Pedagogisk examen 2020 vid Malmö Universitet
Akademisk utbildning inom lärande organisation och ledarskap vid Lunds Universitet 2022
Mästarbrev 2016 Hantverksrådet
Företagare sedan 2013
Miljövetenskap 1 2012 vid Malmö Universitet
Språk
Svenska
engelska

Kontakta mig

Hitta mig här/Mer ohm
Förnamn
Efternamn
Email
Telefonnummer
Ämnesrad
Meddelande