Autism

Autism

En neurologisk betingad funktionsvariation. Så underbart!


Autism (även tidigare kallat aspberger syndrom) är fortfarande ganska missförstått. Denna okunskap skapar utanförskap och svårigheter för de som är på autismspektrumet. Det är dax att öka medvetenheten ytterligare för mer medmänsklighet och inkludering.

Vad är autism (aspberger syndrom)?

Autism är en neurologiskt betingad funktionsnedsättning som påverkar hur en person uppfattar, förstår och interagerar med andra personer och världen omkring sig.


Autismspektrumet är mångfacetterat och hur den utrycker sig varierar mycket från person till person. Vissa individer kan ha exceptionella förmågor inom vissa områden och har hög anpassningsförmåga med sin omvärld, medan andra kan ha behov av stöd och anpassningar för att fungera i vardagen.

Hur visar sig autism?

Autismsymptom visar sig på olika sätt, men de vanligaste är dels varaktiga brister i förmågan till socialt samspel, känslouttryck och kommunikation, samt begränsade repetitiva mönster i beteenden, specialintressen -och aktiviteter.


Det är viktigt att komma ihåg att autisms finns just på ett spektrum och det förekommer stora skillnader och variationer och varje person har sina unika styrkor, utmaningar och behov. Det är vår plikt att öka medvetenheten och förståelsen för autism för att främja inkludering och medmänsklighet.

Vilken kunskap och stöttning finns att hitta kring autism?

Numera finns det väldigt mycket kunskap samt hjälpvägar att få, både när det kommer till de som har autism, men även de som är familj eller har en nära relation till någon som har autism.


Några terapeutiska metoder att vända sig till:

  • KBT-terapi
  • Tillämpad beteendeanalys (ABA)
  • Kommunikations- och språkterapi
  • Ergoterapi


Ta hjälp av en specialist inom autismspektrumet

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat