Beroende

Beroende & Missbruk

I många fall handlar våra beteenden kopplat till ett beroende om en flykt från oss själva, där undertryckta känslor ligger bakom.


Lär mer om hjärnans belöningssystem för dig som är i riskzonen, redan där eller som anhörig. Samt ge utrymme för hela dig längs vägen oavsett om du är fast i beroendesjukdom, beroende eller medberoende.

Vad är beroende och missbruk?

Kronisk förändring

En beroendesjukdom är en förvärvad, kronisk förändring av hjärnans belöningssystem där minnen av de upplevelser som orsakade beroendet lagras. Ett beroende kan uppkomma via en beroendesjukdom eller andra beteenden som liknar en beroendesjukdom.


Kidnappad av belöningssystemet

Det är helt klart utmanande att känna sig kidnappad av sitt egna belöningssystem eller kanske känna sig helt fast i känslorna. Du är långt ifrån ensam om du brottas med beroenden, missbruk, tvångstankar, känslor av skam och skuld eller beteenden som liknar en beroendesjukdom.


De vanligaste missbruken?

Bruk och missbruk av alkohol, narkotika, tobak är bland de vanligaste missbruken som orsakar hälsoproblem. Vanliga missbruk kan även vara: läkemedelsmissbruk, blandmissbruk, internetmissbruk, matmissbruk, sexmissbruk, spelmissbruk, maktmissbruk


Beroenden som kan likna en beroendesjukdom?

Det finns flera andra beteenden som kan likna beroendesjukdom. Enligt hjärnfonden ingår sex- och relationsberoende, shoppingberoende samt arbetsnarkomani in här. 


Ny beroendeserie X Sanna Lundell

Sanna Lundell bjuder in gäster, forskare, behandlare som ger sina perspektiv om de olika beroendesjukdomarna tillsammans med modiga människor som öppet berättar om sitt missbruk och vägen ur.


" Det vi nu ser är andra beroenden som innebär ett lika stort lidande för både de drabbade och deras anhöriga. De har samma kliniska egenskaper som substansmissbruk: förlust av kontroll över ditt beteende, psykologiskt beroende, tolerans och abstinens. Det finns så många fördomar kring beroendesjukdomar och de föregås av myter och okunskap kring sjukdomen" Sanna Lundell


Foto: Daniel Stigefeldt, Sveriges Radio

Hackad av ditt belöningssystem?

Vårt belöningssystems uppgift är att göra de saker som är viktiga för vår överlevnad, såsom när vi äter god mat, tränar, har sex eller annat som är viktigt för vårt välmående. Vid exempelvis konsumtion av alkohol frisätts mer dopamin än vid naturlig stimulering och vårt belöningssystem sätts då lättare ur spel.”Det farliga är att man i början tror att någon annan/annat ska göra en komplett”

- Nathalia, fri från sitt tidigare beroende

Kärleksberoende?

2 vanliga beroenden som kan likna beroendesjukdom

ROCD/Relationella tvångsbeteenden

ROCD, relationella tvångsbeteenden, är en rad olika destruktiva beteenden kopplade till relationer. Utmaningarna och de problem som uppkommer kring ROCD är ofta kopplade till erfarenheter och trauman kring övergivenhet och utanförskap. Obehandlat kärleksberoende kan leda till negativa konsekvenser precis som för andra missbruk. Såsom exempelvis depression, ångest, självskadebeteenden och våld.

CSBD/Sexuella tvångsbeteenden

CSBD, sexuella tvångsbeteenden är ett samlingsbegrepp för destruktiva beteenden kopplade till sex. 

Beteendestörningen kännetecknas av mönster som går ut på att kontrollera repetitiva och intensiva sexuella impulser. Symtom som förekommer är repetitiva sexuella aktiviteter som tar en större central del i livet med konsekvenser på sin egna och andras hälsa.


Källa: Agnes Novak, beroendespecialist och KBT-terapeut/New Beginning

Visste du det här om beroende?

 • Beroende är en kronisk, förvärvad hjärnsjukdom
 • Förändringarna som sker i hjärnan vid ett beroende är i stort sett de samma oavsett om det är missbruk av en substans eller av ett beteende, vilket gör att man kan behandla på liknande sätt.
 • I Sverige är ca 125 000 personer i någon mån spelberoende.
 • Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling.
 • Mellan 5 000 och 7 000 svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkohol.
 • Beroendesjukdomarna kostar det svenska samhället 13,7 miljarder kronor per år


Källa: hjärnfonden

Hjälp kring beroende och missbruk

Att gå inåt och stanna upp

Ofta är det svåraste att över huvud taget komma igång och faktiskt ta hjälp och ändra sitt beteende. Det som kan vara helt avgörande är att titta djupare kring känslorna bakom beroendet, tvångstankarna eller missbruket och väcka upp en utökad medvetenhet kring helheten. Det krävs mod och sårbarhet med stora personliga vinster att göra det.


Hjälpsamma vägar, längs vägen;

 • Samtalsstöd med en terapeut för att se över roten kring allt samt kartlägga och ändra beteenden för vägen genom läkning
 • Själavård via jourhavande präst som har öppet när andra ofta har stängt. Se livsviktiga nummer
 • Sorgbearbetning hos en terapeut inriktad på sorg

Mera!

 • Landa i kroppen - stilla ditt nervsystem och ge dig själv vila genom att utforska metoder såsom meditation, andning, massage
 • Terapiformer - prova på exempelvis schematerapi, traumafokuserad terapi, gestaltterapi, compassionfokuserad terapi, somatic experience, hypnosterapi för att komma åt roten till där du är
 • Psykoedukation - dyk in kring IFS och psykoedukation via Traumaskolan
 • Medberoendepodden - Lyssna på den ultimata podden om medberoende, anhörigskap och olika typer av beroende samt psykisk ohälsa.

Livsöden som hämtade från verkligheten

I den här gripande relationsromanen knyts livsöden samman. Samt vänskapsband och relationer skapas och förstörs i fotspåren av missbruk och medberoende.


"Läsningen berör och kan ibland upplevas som ruggig, mycket för att vi vet att livsöden likt dessa i boken ständigt utspelar sig i verkligheten. Men mest framträdande är värmen och kärleken – det sista som överger oss människor är trots allt hoppet om att allt ska sluta lyckligt."


Skriven av socionomen och skribenten Ida Sundén i sitt egna läkande skrivande.

Stöd kring beroende, medberoende och beteenden

Vi finns här redo att bry ohm!

Bryohm kurerat