Funktionsvariation/Funktionsnedsättning

Funktions variation/ Funktions nedsättning

Men hallå, hur härligt är det inte att vi är olika och fulla av funktionsvariation aka mänsklighet!? Kan vi inte bara få vara de vi är och få de rätta verktygen för att kunna hantera det vi behöver hantera.


Hur vanligt är det med funktionsvariationer?

Omkring 36 % av alla svenskar har någon form och grad av funktionsnedsättning tillika funktionsvariation. Härligt, omväxlande, dynamiskt och berikande tycker vi! Samtidigt som det i många fall kan bli hinder i vägen för det liv som var och en innerst inne vill leva. Genom att förstå och lära sig mer om sig själv och de vi bryr oss om finns en rad olika möjligheter i att skapa en enklare vardag och liv som vi längtar mer efter.


En funktionsvariation innebär att en individ har olika utmaningar eller olika sätt i hur vi fungerar fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. 

Funktionsnedsättningen kan uppkomma efter en skada, kris, olycka eller uppstå som en följd av något medfött eller vid sjukdom. Nedsättningen kan vara under en period eller under hela livet och en individ kan ha flera funktionsnedsättningar samtidigt. 


Psykiska funktionsnedsättningar inom ramen för psykisk ohälsa är vanligt. En mycket bred grupp där de nedsättande förmågorna har den gemensamma nämnaren kring långvariga och återkommande besvär. Såsom exempelvis psykoser, ångestsjukdomar och tvångssyndrom.


Vilka typer av funktionsvariation finns det?

1. Fysisk funktionsnedsättning

Inom området fysisk funktionsnedsättning innebär det att en individ har utmaningar i att använda, styra och balansera och koordinera exempelvis huvud, bål, armar och ben. Fysiska funktionsnedsättningar kan vara: Cerebral pares/CP, Ryggmärgsbrock, Dövblindhet, Dövhet, Förvärvad hjärnskada, Epilepsi, Downs Syndom, Synnedsättning. 


2. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning/Neuropsykiatriska funktionsvariationer, NPF

Inom området neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, även kallad Neuropsykiatriska funktionsvariationer, NPF, finns olika utmaningar i känslohantering, koncentration, känslighet för sinnesintryck samt utmaningar i att läsa av, tolka och anpassa sig kring olika sociala sammanhang. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara: Autism, Dyslexsi, Dyskalikyli, Adhd, Tics, Add, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom.

3. Intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning

Inom området intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning finns det utmaningar i att ta emot, bearbeta och förmedla information samt klara av saker såsom inlevelseförmåga, sociala samspel och praktiska moment. I det stora hela kräver det längre tid att lära och förstå saker. Intellektuell funktionsnedsättning klassas inte som en sjukdom utan det är hjärnans funktion som är nedsatt i någon grad.


Källa: 1177

Några vägar framåt

Uppis Psykologer

Finns till hands när skola, BUP eller vårdcentral inte räcker till.

SMART psykiatri

Vård och utbildning inom psykisk hälsa med fokus på ADHD

Erika-stiftelsen

Stödjer och behandlar samt utbildar, forskar och sprider kunskap om barn, unga och psykisk hälsa.

Big note to self!

Det är inte helt lätt att veta vad som är vad. I en hel del fall kan det också handla om andra variationer och feldiagnostiseringar för olösta trauman. Ofta handlar det om att få vara de vi är och läka det vi varit med om. Läs mer kring sjuksköterskan Jeanette, som driver Traumaskolan, där det i hennes fall var ett trauma som blev missförstått, missbedömt och likställt med en NPF-diagnos.

Bryohm kurerat