Nervsystemet

Nervsystemet, ditt eget kloka operativsystem

Kom i kontakt med systemet som tar hand om mycket mer än vad du kanske vet, både i din kropp och ditt mind!


Kroppens autonoma nervsystem

Det autonoma nervsystemet (ANS) kan beskrivas som kroppens egna operativsystem som tar hand om alla våra grundläggande livsprocesser i kroppen såsom andning, matsmältningen, ämnesomsättningen, hjärtat, blodcirkulationen och temperaturregleringen. Alla dessa processer sker dessutom automatiskt och vi kan tacka vårt ANS för vår dagliga överlevnad. 

Förutom att ANS reglerar så många delar av våra fysiologiska responser i kroppen, så är det dessutom djupt sammanvävt med våra försvarsfunktioner och i längden våra känslor och beteenden. Hur då kan man fråga sig?

Neurobiologi in action – fight/flight/freeze

Det ANS består av två olika delar - det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet. De båda systemen har nästintill motsatta uppgifter. Det parasympatiska är det som huvudsakligen styr oss när kroppen inte utsätts för några påfrestningar. När kroppen är normalt aktiv eller i vila och återhämtning. Här är vi mentalt och känslomässigt i connection och känner trygghet, är socialt engagerade har riktning framåt och kraft och energi att göra de saker vi företar oss.


Det sympatiska nervsystemet sätter igång när systemet anser att vi utsätts för hot eller fara, den så kallade fight/flight responsen. Det är det systemet som triggas igång om vi hamnar i en konflikt, blir rädda eller stressade. Här är vi mentalt och känslomässigt i protection och känner otrygghet och ett behov av att försvara oss och vi kan bli vaksamma i våra relationer och aggressiva eller undvikande i våra reaktioner.

När vårt ANS upplever att hot/stress utifrån är för överväldigande så går vi in i det tredje försvarsläget som är freeze. Här är vi mentalt och känslomässigt i disconnection och känner en stark och ofta omedveten otrygghet som kan leda till känslor av avstängdhet från oss själva och andra, verklighetsfrånvändning, uppgivenhet och enorm trötthet.


Källa: Jenny Axelsson/Terapeutisk coaching/Neurovetenskap

Dysreglerat nervsystem?

Det är faktiskt möjligt att röra sig mellan tillstånden connection, protection och disconnection under en och samma dag. Men helst vill vi spendera mest av vår tid i connection – där vi har vår fulla kapacitet, tillgång till våra resurser och är socialt engagerade och kan skapa sunda relationer.


Har vi däremot ett liv med för hög stress, en konfliktfylld vardag eller kanske ett förflutet med många obearbetade erfarenheter eller traumatiska händelser, så fastnar vi lätt i våra försvarssystem. Med tiden kan det göra vårt ANS dysreglerat.

The good news?

Vi kan påverka vårt autonoma nervsystem! Precis som vi på senare år har lärt oss att hjärnan är plastisk, dvs kan förändras, så gäller det även för det autonoma nervsystemet. 


Vi kan alltså tona vårt ANS genom:


Själv-reglering

Andningsövningar, Yoga, Meditation m.m 


Co-reglering

Tillsammans med andra människor, på olika sätt bearbetar och bemöta ditt ANS genom somatisk träning, dans, traumaterapi m.m.


Bryohm kurerat