Skuld

Skuld - lika obehaglig som oundviklig

Skuld handlar ofta om vad vi har orsakat någon annan, men det kan även handla om relationen till oss själva, vår självbild. Vi kan känna skuld för att vi uppfattar oss som dåliga eller otillräckliga.


Lär dig mer om en av våra grundkänslor och ta hjälp när du behöver.

Vad är skuld?

Skuld är en av våra grundkänslor som vi delar med alla våra medmänniskor, lika komplex som allmängiltig. I stora drag så är det en slags emotionell belastning som uppstår när vi känner att vi gjort något fel, brutit mot en moralisk eller social norm eller att vi känner oss ansvariga för något negativt som inträffat.


Vilken skuld bär vi på?

Skuld kan vara direkt kopplad till våra handlingar, val eller beslut men den kan också vara något som vi omotiverat bär på inom oss pga olika känslomönster vi har. Den kan därmed vara irrationell och oproportionerlig och inte ha någon tydlig orsak bakom sig utan snarare handla om negativa tankemönster, förväntningar från andra människor eller från oss själva, eller överdriven självkritik eller dålig självkänsla.

Hur fungerar skuld och vad händer när vi känner skuld?

Känslan av skuld är väldigt subjektiv för var och en och har därmed olika konsekvenser för människor. Rent känslomässigt kan skuld utlösa diverse känslor av ångest, skam, ilska, självkritik och kan påverka självkänslan och vår förmåga att relatera.


Skuld kan leda till att vi tar på oss ansvar för andras beteenden eller känner oss skyldiga till att vi inte kunde förhindra eller rädda någon från en hemsk situation. Det kan också leda till en önskan om att kompensera eller be om förlåtelse eller leda till tyngre skamkänslor.

Next level skuldsanering?

Att hantera skuld är en viktig del av vår emotionella hälsa och välbefinnande. Att kunna skilja mellan rimlig och orimlig skuld är ett viktigt första steg. Om vi faktiskt har gjort något fel kan det vara värdefullt att erkänna vårt ansvar och bemöta de omständigheter eller personer som är innefattade.


Å andra sidan kan vi behöva titta på om vår skuld kanske är överdriven och mer självdestruktiv och riktad mot oss själva eller om vi tar på oss skuld som främst inte är vår egen.


Fler sätt att jobba med sin skuld?

Förutom att ”lägga fisken på disken”, dvs att reflektera och bemöta och erkänna den skuld man har till andra eller sig själv (eller kanske livet?), så finns det många kunniga medmänniskor som i sina yrkeskategorier, kan hjälpa och stötta upp i din väg mot skuldsanering!


Några exempel är coacher, samtalsterapeuter av olika slag eller vill du hellre dansa ut din skuld?

Ta hjälp av en specialist på skuld

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat