Läkare

Läkare

Hitta en passionerad läkare eller fler medicinskt kunniga som är redo att gå hand i hand med dig mot bättre hälsa, som närvarande lyssnar aktivt på dina behov.


Oavsett om du känner dig på topp eller går igenom en svår tid. Låt oss tillsammans ta stegen mot ett friskare och mer balanserat liv - där hela din hälsa alltid står i centrum.

Ta hjälp av en läkare

Och fler medicinskt kunniga längs vägen för att utforska hela dig

Diagnostisera och behandla

En läkare är en medicinsk expert vars huvuduppgift är att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar och skador hos patienter. Med en omfattande utbildning och kunskap inom medicinsk vetenskap, använder läkaren en kombination av klinisk bedömning, laboratorietester och medicinsk teknik för att förstå patientens hälsotillstånd.

Läkarens roll sträcker sig också bortom sjukdomsbehandling. De som har tiden och expertisen, kan fungera som rådgivare där info om förebyggande vård, livsstilsval och sjukdomshantering kan ingå.


Proaktiv hälsa

Proaktiv Hälsa med läkaren Michel Tagliati är den nischade läkarmottagningen som tillhandahåller avancerad individualiserad diagnostik och medicinsk behandling vid övervikt. Samt diagnostik och behandling av prediabetes och diabetes vilket de är helt ensamma om. Proaktiv hälsa erbjuder även hormonanalyser.


Medicinskt kunniga

Ta stöd av en läkare eller medicinskt kunnig. Utforska delarna för hela dig