Livsviktiga nummer

Livsviktiga nummer

Här finns några ingångar nära till hands, som finns där och lyssnar när det känns som mest. Ofta när andra har stängt.


En hjälpande hand och en trygg kontakt kan göra så mycket. 


När du behöver

Tveka inte att ta kontakt med något här nedan när du behöver. De finns till för dig eller någon att bry ohm.  


SOS

Vid livshotande fara ring alltid 112


MIND

Självmordslinjen 90 101

Föräldralinjen 020-85 20 00

Äldrelinjen 020-22 22 33


Chatta med Självmordslinjen

Öppet dygnet runt, årets alla dagar.

Chat: mind.se/chat


BRIS

Tel: 116 111, öppet dygnet runt.

Chat: bris.se/for-barn-och-unga/prata-med-oss/


Rädda Barnen 

Rådgivningstelefon: Vid behov av råd och stöd kring barn & ungdom vid exempelvis trauma. Fråga efter Centrum för Stöd & Behandling 08-698 90 00 


SPES – SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Tel: 020-18 18 00, telefonjour varje dag 19-22.

Webb: spes.se


JOURHAVANDE PRÄST -själavård

Tel: Ring 112 och fråga efter jourhavande präst, alla dagar 21-06. Chatt: svenskakyrkan.se/jourhavandeprast


JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA

Tel: 08-702 16 80, alla dagar 21-06.

Chat: söndagar och måndagar kl. 21-24: jourhavande-medmanniska.se


Kyrkans SOS

Jourtelefon: 0771-800 650, vardagar 13-21, helger och röda dagar 16-21.

SOS-brevlådan (webbtjänst) svenskakyrkan.se/kyrkans-sos