Mentorskap

Att hitta en sparringpartner i form av en mentor kan bli så frigörande att du undrar varför du inte började med det här tidigare.


Ett bollplank utifrån det du behöver i den fas du befinner dig i just nu oavsett om det gäller privat - eller arbetsliv.

Vad är mentorskap?

Mentorskap är en coachande insats som ofta sträcker sig över en längre period för att utvecklas i sitt yrkesliv. Mentorn blir ett bollblank och sparringpartner, en personlig tränare för olika skeden och faser i yrkeslivet. 

Mentorskapet utgår från ett brett perspektiv där mentorn har nischad kunskap om exempelvis organisationer, ledarskap, skapande processer, mål- och resultatstyrning inom det område som mentorskapet gäller.

Är coaching samma som mentorskap?

Coaching som metod påminner mycket om mentorskap. Mentorskap är en insats som ofta sträcker sig över en längre period medan coaching vanligtvis sker under en mer begränsad tid om ca 3-6 månader. Mentorskapet skiljer sig även på så sätt att det utgår från ett bredare perspektiv samt där mentorn har mer nischade kunskaper om exempelvis organisationer och ledarskap inom det område som mentorskapet gäller.

Hur kan mentorskap stödja i kreativa processer?

Tillsammans med en kreativ mentor eller coach kan kreativa processer vi har inom oss lättare frigöras och komma fram. Mentorn blir ett stöd till att bli än mer kreativ utifrån de individuella behoven såsom exempelvis att komma över rädslor och prokrastinering. Kanske längtar du efter att komma igång att börja skriva, dansa, måla, sjunga eller skapa på något annat vis eller så vill du nå en djupare nivå eller frihet i ditt nuvarande skapande. 


En kreativ mentor kan bli en katalysator för att undersöka mer på djupet vad som kanske hindrar dig från att vara mer fri i din kreativitet utan prestationskrav eller gamla invanda mönster.

Haffa en kreativ mentor för att?

  • Frigöra din inre kreativitet på ett djupare plan
  • Ta reda på hur du vill vara kreativ? Vad är kreativitet för dig?
  • Kartlägga och frigöra blockeringar för skapandet och kreativiteten som står i vägen
  • Verktyg för att våga testa nytt, släppa taget om gamla föreställningar och våga vara mer fri i skapandet från tankar och känslor som begränsar dig 
  • Stöd i att sätta upp mål och syfte och djupare mening 
  • Frigöra känslor och stress

Hitta din mentor

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat