Access bars

Stilla tankarna med Access bars

Access bars, även kallad energimassage, är energiarbete runt huvudet i syfte att ge djup avslappning för att lättare kunna avlasta tankarna. Frigör spänningar och blockeringar i hjärnan via 32 beröringspunkter (bars) på huvudet för mer energi.

Vad är Access bars?

Access Bars är en form av energiarbete, även kallad energimassage, som syftar till att frigöra spänningar och blockeringar i hjärnan, vilket kan leda till ökad kreativitet, klarhet och medvetenhet. Många upplever en total avslappning, att tankarna bli stilla, att sömnen blir bättre, en inre harmoni och stärkta relationer efter en behandling. Under själva behandlingen kan en djup trötthet komma, även tårar, energi och spänningar runt hela huvudet.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen är lugn och avslappnande i syfte att sätta igång energiflödet i kroppen. Vid behandlingen berörs du mycket lätt via 32 punkter (bars) runt huvudet och i ansiktet. Behandlingen hjälper till att både stilla tankeverksamheten och frigöra energi. En behandling tar ca 60-90 minuter.


Via varje punkt (bars) samlas tankar, åsikter, beslut och känslor och genom att varsamt röra dessa, kringgås de logiska tankarna och kroppen kan enklare släppa och frigöra energi som kan vara lagrad.

Hitta en behandling med access bars

Vi finns här redo att bry ohm