Akupunktur

Akupunktur

Akupunktur är en terapeutisk metod där tunna nålar används för att stimulera kroppens självläkande krafter. Det kan lindra smärta, minska stress och främja din hälsa.


Syftet är att balansera energin i kroppen och lösa upp både fysiska och emotionella blockeringar.

Vad är akupunktur?

Akupunktur är en metod inom traditionell kinesisk medicin (TKM) för att balansera upp kroppens energisystem, där Qi (energi) flödar längs energibanorna.


Tunna nålar placeras på specifika punkter på kroppen för att stimulera och balansera kroppens energiflöde. Genom denna stimulans främjas kroppens naturliga självläkningsförmåga.

Vad är akupunktur hjälpsamt för?

Akupunktur används ofta för att lindra smärta, minska stress, förbättra sömn och främja allmänt välbefinnande. En behandlingsmetod som använts i tusentals år som ett komplement till konventionell medicin.


Det är viktigt att komma ihåg att akupunktur inte är en ersättning för medicinsk behandling, utan ett komplement för att förebygga eller lindra symtom.

Vad är skillnaden mellan akupunktur och akupressur?

Akupunktur och akupressur är båda former av traditionell kinesisk medicin som syftar till att förbättra hälsan genom att påverka kroppens energiflöden. Den främsta skillnaden mellan akupressur och akupunktur är att akupressur använder tryck medan akupunktur använder nålar för att stimulera energiflödet i kroppen.


Akupunktur innebär att man använder tunna nålar för att sticka in i specifika punkter på kroppen, vilket också syftar till att stimulera energiflödet i kroppen och lindra smärta eller andra hälsoproblem. Dessa nålar placeras av kinesiolog eller terapeut utbildad i akupunktur i olika djup beroende på det specifika tillståndet som behandlas och tas oftast bort efter cirka 20-30 minuter.


Akupressur å andra sidan innebär att man applicerar tryck på specifika punkter på kroppen med fingrar, tummar eller verktyg, för att stimulera energiflödet i kroppen och lindra smärta eller andra hälsoproblem. Detta kan göras av en utbildad terapeut eller självbehandlas genom att lära sig var de olika tryckpunkterna är placerade på kroppen.

Bryohm kurerat