Bildterapi

Bildterapi

Förstå, uttryck och frigör det som kanske har tryckts undan tillsammans med bildterapi.


Bildterapi är en form bortom orden. När vi lyfter fram drömmar, dolda bilder eller händelser som vi har inom oss händer det något i vår läkning och frigörelse.

Vad är bildterapi?

Bildterapi är en terapeutisk metod som använder bilder, teckningar och andra visuella representationer för att stödja i att utforska och bearbeta känslor och erfarenheter relaterade till vissa utmaningar eller blockeringar. 

Förstå, uttrycka, frigöra

Bildterapi kan användas för att behandla en mängd olika problem, inklusive ångest, depression, trauma och relationella svårigheter. Bildterapi kan också användas för att utveckla kreativitet och självkänsla. Det kan vara en enskild eller gruppterapi. Det är en form av konstterapi som använder bildskapande för att förstå och uttrycka känslor och erfarenheter.

Hur går det till?

Genom att skapa bilder och konkret måla fram dem ges möjlighet att lättare kunna ge uttryck kring de känslor som kanske tidigare varit en utmaning att känna fullt ut och sätta ord på. Bildterapi kan bidra till att stärka sin självkänsla och identitet samt ge ett annat uttrycksätt som inte kräver så mycket av en, i syfte att hjälpa till att se nya möjligheter i livet eller kring en utmaning. 


Ta rygg på en terapeut som stöd


Terapeuten hjälper till att frigöra i skapandet genom frågor där processen inte utgår utifrån prestation utan i en nyfikenhet för att vidga perspektiven och ett stöd i eget utforskande kring vad som kommer fram.