Chakrabalansering

Chakrabalansering

Vår kropp är fylld av olika energifält och våra chakran binder samman energin till en helhet. Chakrabalansering kan hjälpa kroppen att jämna ut energin i kroppen för att skapa harmoni och balans.


Utforska dina chakran och bli chakramatisk!

Vad är chakrabalansering?

Chakrabalansering är en metod för att jämna ut energin i kroppens olika chakran, vilket är energipunkter eller kraftcentra som finns längs ryggraden. Det kan innebära olika tekniker som meditation, yoga, aromaterapi och healing för att öka energin eller balansen i ett specifikt chakra. Syftet är att skapa harmoni och balans i kroppen och sinnet för att främja fysisk och mental hälsa.

En chakrabalansering kan ske på olika sätt och inkluderar olika tekniker beroende på individuella behov. I stora drag är det fokus på olika energi-, andnings-, visualiserings- och ljudtekniker för att komma i kontakt med de olika chakrorna.


Chakrabalansering är en kontinuerlig process som kräver regelbunden praktik för att upprätthålla balansen och det kan kan ta tid att se resultatet.

Vilka olika chakra finns det?

  1. Muladhara (rött) - Baschakra, beläget vid ryggradens nedre del, associeras med grundläggande behov såsom säkerhet, trygghet och fysisk hälsa.
  2. Svadishthana (orange) - Sakralchakra, beläget vid ryggradens lägre del, associeras med kreativitet, sexualitet och emotionell balans.
  3. Manipura (gult) . Solar plexus chakra, beläget vid ryggradens mellan del, associeras med självförtroende, självkänsla och viljestyrka.
  4. Anahata (grönt) - Hjärtchakra, beläget vid ryggradens övre del, associeras med kärlek, empati och relationer.
  5. Vishudda (blått) - Struphuvudchakra, beläget vid ryggradens nacke, associeras med kommunikation och uttryck.
  6. Ajna (indigo) - Tredje ögonchakra, beläget mellan ögonen, associeras med intuition, medvetenhet och inre syn.
  7. Sahasrara (violett eller guld) - Krönchakra, beläget ovanpå huvudet, associeras med spiritualitet, medvetenhet och sammankoppling med universum.

Bryohm kurerat