Embodiment

Embodiment - Kroppslig förankring

Termen syftar på kopplingen mellan kroppen och sinnet.


Embodiment kan innebära att vi upplever en känsla av integrerad enhet. Ett sammanhang mellan vår kropp, vårt medvetande och vår identitet som bemöter världen.

Vad är embodiment?

Detta begrepp som kanske intuitivt känns mer förståeligt på engelska, är ett begrepp som innebär att våra tankar, känslor och upplevelser är influerade av och förankrade i vår kropp.


Inte så enkelt, men helt enkelt att vi upplever världen inte bara genom våra sinnen utan också genom kroppen och dess sensoriska och perceptiva funktioner. Eftersom vi ofta är alltför mycket "i huvudet", fyllda av tankar och känslor, krävs det i många fall att vi övar oss i att vara, känna och stanna i det som sker i hela kroppen.

Vad betyder det att vara embodied?

Vår kropp är ju egentligen den första som vet om något inte står rätt till inom oss. Men vi är ofta för dis-connectade för att lyssna in och använda oss av vår sammantagna intelligens som hela vårt system utgör.


De flesta kan nog skriva under på att vi inte är i kontakt med vår kropp, vårt nervsystem, hela vårt undermedvetna intelligenta operativsystem, utifrån vår fulla potential. Vi går då miste om nödvändig information som kroppen hämtar in från omgivningen samt de förnimmelser och signaler som den försöker förmedla till vårt medvetande.

Vägar till embodiment?

Det finns en myriad användbara och effektiva vägar för att komma i mer kontakt med kroppen för att öka sin embodiment-känsla. Vad kommer spontant till dig?


Den är inte helt lätt att mäta men med intuitionens hjälp kan vi komma långt längs vägen. Intuitionen, denna mänskliga superpower som i många fall kan stärka upp vår egen bevisbörda i syfte att leda oss mer rätt. Intuitionen blir så mycket starkare tillsammans med en mer uppkopplad känsla av kontakt med kroppen och dess signaler.


Metoder som kan leda vägen mot mer embodiment kan vara:


Ta stöd för mer kroppslig förankring

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat