Exstatisk dans/Ecstatic dance

Exstatisk dans/ Ecstatic dance

Överge dig själv till rytmen, dit musiken tar dig till känslan av exstas. Vetenskapligt bevisat för att stärka både den mentala och fysiska hälsan.


Sök upp dig själv i ditt eget rum eller rör dig i hop med andra utan dömande i rytmen.

Vad är ecstatic dance?

Exstatisk dans har helt klart kommit in i ropet igen den senaste tiden, men dess ursprung härstammar från de gamla grekerna som såg dansen som något rituellt, en andlig komponent för att uppnå vilda transliknande tillstånd.


Exstatisk dans är en fri form av dans där man överger sig själv till rytmen och rör sig fritt dit musiken tar en, vilket kan leda vidare till trans och en känsla av exstas. Detta är ett naturligt tillstånd där medvetenheten skiftar och olika sinnestillstånd upplevs genom kroppsrörelser i dansen. Förutom det faktum att det är härligt att röra kroppen till musik, är Ecstatic Dance också vetenskapligt bevisat att stärka den mentala och fysiska hälsan.

En typisk ”våg” i ecstatic dance tar ca en timme att dansa och utgår från de fem rytmerna som sammantaget blir en våg om de dansas i en sekvens;

  1. Flowing
  2. Staccato (lösgöra)
  3. Chaos
  4. Lyrical
  5. Stillness

Vilka effekter ger exstatisk dans?

De beskrivna effekterna av exstatisk dans inkluderar förutom en frigörelse av den egna energin en känsla av anknytning till andra, likt ett "universellt släktskap".


Via dansen kan även meditativa effekter uppnås samt vara behjälpliga för att hantera stress och återställa lugn genom dansen för att samtidigt komma närmare sig själv, och varandra.

Quick fix – kom igång på egen hand!

  1. MUSICA - Sätt på en lista du gillar, eller ta rygg på bryohms lista.
  2. SPACE - Gör utrymme och fixa space runtomkring dig så du kan röra dig fritt. Se till att du inte blir störd. Stäng av telefonen.
  3. CLOSE EYES - Blunda, eller sätt på dig en bindel, så du inte känner dig så medveten om vad du gör.
  4. SLOW START - Börja långsamt. Låt fötterna gunga i takten, guppa med huvudet (eller det som kommer till dig) tills du känner dig redo att säkra öka dina rörelser – du kan go wild om du vill, redan nu, men ingen stress, alls.
  5. LEVEL UP - Håll på i drygt 1 h eller så lite eller mycket din kropp tar dig

Bryohm kurerat