Högkänslighetsterapi

Högkänslighet, HSP-terapi

En person som är högkänslig eller högsensitiv har en sensitiv begåvning med många skatter att både bevara och dela med sig av.


Högkänsliga personer har ett temperamentsdrag baserat på högre nivå av inre stimuli och ett känsligare nervsystem.

Vad är högkänslighet?

Highly Sensitive Person (HSP) är ett begrepp och personlighetsdrag som myntades av psykologen Elain Aron. 


En person som är högkänslig eller högsensitiv har ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet. Forskning visar att 15–20 % av människorna på jorden har denna sensitiva begåvning och är ett medfött personlighetsdrag, karaktärsdrag, temperamentsdrag med en högre nivå av inre stimuli.


Vilka personlighetsdrag är vanliga hos högkänsliga?


 • Är mer receptiv och lägger märke till detaljer
 • Bearbetar intryck på ett djupare plan
 • Har lätt för att bli överstimulerade och stressade
 • Reagerar ofta starkare med alla sina sinnen
 • Har ett större behov av att bearbeta intryck och av mer egen tid
 • Är empatisk, medkännande, omtänksam, intuitiv, kreativ
 • Har en ökad förmåga att ana faror och inse konsekvenser tidigare än andra.

Högkänslighetsterapi/coaching?

Formen bygger på samtal, känslohantering och intuitiv vägledning och är främst anpassad för individer med personlighetsdraget högkänslighet (Highly sensitive person) som längtar efter att vara den du är och utforska den sensitiva begåvningen på djupet .


Utifrån kärnan

Terapin eller coachingen går direkt in till kärnan där livet utforskas ur nya synvinklar i syfte att medvetandegöra och därefter förändra det som inte fungerar i livet, på alla plan, privat såsom yrkesmässigt. 


Samtal & tekniker inrikat på högkänslighet

Samtal sker exempelvis tillsammans med en psykolog eller terapeut inriktad inom högkänslighet eller HSP-coach, HSP/Empat coach och inkluderar ofta tekniker som mindfulness, kognitiv beteendeterapi, energimedvetenhet och emotionell reglering.


Målet är att ge verktyg och tekniker för att kunna hantera högkänslighet på ett hälsosamt sätt, inifrån och ut.

Vad går HSP-terapi ut på?

Inom högkänslighetsterapi undersöks det undermedvetna bortom det logiska sinnet för att låsa upp och frigöra mentala, emotionella och psykiska blockeringar. Det handlar om att hitta "de ömma punkterna" och de bakomliggande orsakerna till ett visst mående eller känslouttryck. Genom en högkänslighetsterapeut kan stöd ges i att släppa taget om det som håller en tillbaka vilket kan ge en känsla av klarhet, lätthet och enorm frihet. 


HSP-terapi kan passa personer/dig som vill:

 • Utforska och utveckla din sensitiva sida desto mer
 • Stärka dig själv via en terapiform baserat på personlighetsdraget högkänslig
 • Få mer energi utifrån hur du som sensitiv fungerar
 • Hitta större mening i ditt liv på ett djupare plan
 • Balansera upp dig själv utifrån ditt behov av egentid och tid med andra
 • Utveckla din kreativitet och det som ger dig mer flow.

Vad är terapi inom högkänslighet bra för? Hur kan det hjälpa till?

 • Minska ångest och panikångest 
 • Balansera över- och understimuli 
 • Minska stress
 • Minska känslan av att "sitta fast" och inte komma vidare
 • Stärka självkänsla (avsaknad av självtillit)
 • Avhjälpa ätstörningar
 • Minska starka känslor (t ex oro, ilska, sorg, maktlöshet, förtvivlan, nedstämdhet, förvirring, ensamhet)
 • Hantera drama och läka trauma 
 • Avhjälpa relationsproblematik
 • Minska tyngd och trötthet
 • Minska nedstämdhet och depression

Källa: Högkänslighet Sverige


Hitta din person inom högkänslighet

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat