Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)

Läk, frigör energi och hantera känslor bortom egna försvar och inlärda automatiska beteenden.


Inom ISTDP utgår terapeuten kring att alla människor har energi och kraft, och terapin handlar bland annat om att frigöra denna inre kraft som de inlärda omedvetna försvaren blockerar och stänger av. 

Vad är ISTDP?

Intensiv dynamisk korttidsterapi (Intensive Short-Term Dynamic Psychotheraphy) är en känslofokuserad terapiform som går ut på att se över sina egna försvar, de inlärda automatiska beteenden som används för att hantera sina känslor. 


Målet med terapiformen är att komma i kontakt med känslorna som försvaren blockerar och som står i vägen för oss i livet. Terapiformen utgår från en förändring utifrån ett kort tidsperspektiv i ett respektfullt samspel där glädje, nyfikenhet, sorg, rädsla, ilska och skuld är i fokus.


Hur har våra olika försvar uppkommit?

Försvar är något som alla människor utvecklar som en del i sin psykologiska mognadsprocess. När relationerna till våra närmaste personer under uppväxten – våra anknytningspersoner – innehåller olika former av otrygghet så kan vårt känsloliv påverkas. Om vi växer upp under en sådan otrygghet så kan vi bli rädda för våra känslor, och utveckla vad som ibland kallas för en känslo- eller affektfobi. Livet kan då komma att handla om att undvika känslor snarare än om våra drömmar, önskningar och personliga mål. 

Hur går ISTDP till?

I terapin utgår terapeuten kring att på ett aktivt och empatiskt sätt se över vilka försvar som blockerar känslorna. Fokus ligger kring på ett respektfullt samspel där förändring framför att neutralt observera är det centrala. Terapiformen utgår från att i första hand prata om glädje, nyfikenhet, sorg, rädsla, ilska och skuld.


Att undersöka sina känslor och försvar är en utmaning för alla människor, så en central aspekt av behandlingen är att ett varmt och respektfullt samarbete utvecklas mellan terapeut och patient. Om man inom ramarna för ett sådant samarbete släpper taget om några av sina försvar så är det inte ovanligt att olika ångestreaktioner sätter igång. En central del av behandlingen handlar därför om att hitta olika sätt för att hantera och reglera ångest. När vi har olika former av ångestrelaterade problem går mycket av vår tid åt till att oroa oss för externa fenomen. Inom ISTDP utgår terapeuten på att känslomässiga, inre processer oftast är de centrala orsakerna till ångestrelaterade svårigheter. 

Vad är ISTDP bra för? För vem?

Syftet med den intensiva terapiformen är att processen ska leda till en långsiktig förändring. 


ISTDP är en terapiform som kan ge stöd för lindning av psykosomatiska besvär och medicinskt oförklarade symtom såsom huvudvärk, smärtproblematik, yrsel, illamående, IBS med mera. ISTDP har vetenskapligt stöd vid de flesta vanliga formerna av psykisk ohälsa såsom exempelvis depressioner, osjälvständighet, ångest, PTSD, beroende, borderline, psykos, bipolaritet. 


Genom att närma sig de känslor som tidigare undvikits blir vi på sikt mindre rädda för dem.


Vi behöver då inte använda oss av försvar på ett lika omfattande sätt längre, och vi blir mer fria att utveckla vår potential. När vi är exempelvis deprimerade, har låg energi och är nedstämda är det lätt att tro att vi inte har någon kraft inom oss. 


Källa: istdpsweden.se

ISTDP som terapiform kan passa personer/dig som vill:

  • Komma närmare i kontakt med känslor bortom försvar 
  • Minska självkritisk inställning
  • Stärka din självkänsla
  • Minska ältande beteenden
  • Lindra ångest, stress, oro
  • Stärka din inre trygghet
  • Få stöd i utmattningssyndrom
  • Få hjälp i en generell känsla av att må dåligt, livskris eller trauma