Mentorskap

Det värdefulla stödet av en mentor

Att hitta en sparringpartner i form av en mentor kan bli så frigörande att du undrar varför du inte började med det här tidigare.


Ett bollplank utifrån det du behöver i den fas du befinner dig i just nu oavsett om det gäller privat - eller arbetsliv.

Vad är mentorskap?

Mentorskap är en coachande insats som ofta sträcker sig över en längre period i syfte att få stöd att utvecklas inom ett visst område. Mentorn blir det där värdefulla bollplanket att luta sig mot för att både vidga perspektiv och utmana sig själv samt få nya infallsvinklar - en personlig tränare anpassad för olika skeden och faser.

Mentorskapet utgår från ett brett perspektiv där mentorn har nischad kunskap om exempelvis organisationer, ledarskap, skapande processer, mål- och resultatstyrning inom det område som mentorskapet gäller.

Är mentorskap samma som coaching?

Mentorskap som metod påminner mycket om coaching.


Längre insats

Mentorskap är en insats som ofta sträcker sig över en längre period medan coaching vanligtvis sker under en mer begränsad tid om ca 3-6 månader.


Nischad bredd

Mentorskapet skiljer sig även på så sätt att det utgår från ett bredare perspektiv samt där mentorn har mer nischade kunskaper om exempelvis organisationer och ledarskap inom det område som mentorskapet gäller.

Hitta din mentor

Vi finns här redo att bry ohm

Haffa en kreativ mentor för att?

Tillsammans med en mentor eller coach kan kreativa processer vi har inom oss lättare frigöras och komma fram. En sparringpartner kan också bli en katalysator för att undersöka mer på djupet vad som kanske hindrar dig, där du kan skapa mer fritt utan prestationskrav eller gamla invanda mönster.


  • Frigöra din inre kreativitet på ett djupare plan
  • Ta reda på hur du vill vara kreativ? Vad är kreativitet för dig?
  • Kartlägga och frigöra blockeringar för skapandet och kreativiteten som står i vägen
  • Verktyg för att våga testa nytt, släppa taget om gamla föreställningar och våga vara mer fri i skapandet från tankar och känslor som begränsar dig 
  • Stöd i att sätta upp mål och syfte och djupare mening 
  • Frigöra känslor och stress


Bryohm kurerat