Teamcoaching, organisationscoaching

Organisations- utveckling

Strukturera upp känslorna, tankarna och beteendena för vägval framåt för jaget, laget och bolaget. Tillsammans längs vägen för både personlig- och organisatorisk tillväxt.

Organisationsutveckling och teamcoaching

Lärande och utveckling under processen

Värdefulla verktyg för att stärka både organisationen likväl individen är att ta hjälp av en coach. Organisationsutveckling och personlig utveckling i en nära process är bland det klokaste för hållbara människor likväl organisationen i sig. En coach kan vara verktyget för att lättare främja förändring och utveckling på organisationsnivå med mål att stärka specifika arbetsgrupper och/eller det individuella ledarskapet. Coaching fokuserar på lärande och utveckling under en process gång.

Hållbar organisationsutveckling

Tillsammans med en teamcoach jobbar teamet med att tydliggöra roller, förbättra kommunikationen och öka gruppens gemenskap. Coachens syfte är att skapa förutsättningar för att både gruppen och individen blir motiverade på både delmoment och helheten mot det gemensamma målet. När en individ mår bra och känner sig trygg levererar vi, både till oss själva, teamet och organisationen. 

Varför organisationsutveckling och teamcoaching?

Tillsammans med en coach kan team och individer skapa en arbetsmiljö med tydliga mål, ökat samarbete och god kommunikation för utökad arbetsglädje, framåt mot gemensamma mål.


En organisationscoach/organisationskonsult kan hjälpa till vid:

  • Negativ stress och förändringsprocesser
  • Otydliga roller och mål inom organisationen
  • Konflikthantering
  • Kommunikation inom grupper och mellan individer
  • Skapa trygghet i kontakt i relationerna (samarbetspartners, kunder, interna relationer)
  • Visioner och värdegrund
  • Organisationens mål och syfte 
  • Ledarskapsutveckling, individ- och grupputveckling 

Organisationskonsulten talar ut

Vilket är det värsta böket för dig som organisationskonsult?

 

”Jag har två. Det ena är när jag kommer in för att göra en arbetsmiljöinsats och medarbetarna anser att det bara är att prata vett med ledningen. Då känner jag en viss allergi i kroppen, för det är en tokig och ohjälpsam inställning att man inte själv har ett ansvar. Det andra är när det skapas en paranoid skvallerkultur kring ledningens planer. Det handlar ofta om att man har dragit en förhastad slutsats och sedan håller man fast vid den även när omgivningen försöker justera bilden. Jag kallar det kontrainformationsfobi.”

 

Anders Rydell, Organisationskonsult. Författare till Arbetet på jobbet – om bök och bröte i arbetslivet.


Källa. Dagens industri


Hitta din/er sparringpartner

Vi finns här redo att bry ohm för utveckling både för jaget och laget.

Bryohm kurerat