Pilates

Pilates

Utveckla en stark kärna med pilatesövningar, genom att träna musklerna runt höfter, rygg, mage och skuldror.


Pilates kan vara en effektiv träningsform för bättre hållning, minskad stress och spänningar samt för att stärka sin kroppsmedvetenhet och balans. En skonsam träningsform som inte belastar lederna i samma utsträckning som exempelvis högintensiv träning.

Vad är pilates?

Pilates är en träningsform som fokuserar på att utveckla en stark kärna och att träna musklerna runt höfter, rygg, mage och skuldror. Pilatesövningar utförs oftast långsamt och med kontrollerade rörelser samtidigt som andningen är en viktig del av träningen. Allt utförs oftast på en matta eller med hjälp av olika apparater för att stödja rörelserna mot ökad styrka, flexibilitet, balans och kroppskontroll.

Fördelarna med pilates?

Pilates kan vara en effektiv träningsform för personer som vill förbättra sin hållning, minska stress och spänningar, öka sin kroppsmedvetenhet och förbättra sin kroppskontroll och balans. Det kan också vara en bra träningsform för personer som vill träna kroppen på ett skonsamt sätt, eftersom det är en lågintensiv träningsform som inte belastar lederna i samma utsträckning som exempelvis högintensiv träning.

  • Förbättrad kroppskontroll och balans. Pilates fokuserar på att träna de stabiliserande musklerna i kroppen, vilket kan förbättra kroppskontrollen och balansen.
  • Utveckling av styrka och flexibilitet: Övningarna är utformade för att utveckla både styrka och flexibilitet i kroppen
  • Förbättrad hållning: Genom att träna kroppens stabiliserande muskler kan Pilates hjälpa till att förbättra hållningen och minska smärta och spänningar i nacke, axlar och rygg.
  • Minska stress och öka avslappning: Övningarna fokuserar på att koppla samman andning och rörelse, vilket kan minska stress och öka avslappning i kroppen.
  • Skonsam träningsform: Pilates är en lågintensiv träningsform som inte belastar lederna på samma sätt som högintensiv träning. Det kan därför vara en bra träningsform för personer som behöver träna kroppen på ett skonsamt sätt.
  • Ökad kroppsmedvetenhet: Pilates utförs oftast långsamt och med kontrollerade rörelser, vilket kan öka kroppsmedvetenheten och hjälpa personer att bli mer medvetna om hur deras kropp rör sig och fungerar.

Bryohm kurerat