Pranayama

Pranayama yoga

Pranayama hjälper till med avslappning, fokus och ökar lungkapaciteten. Det stödjer också ökning av energinivån och generell hälsobättring. Genom Pranayama-tekniker kan den naturliga rytmiken i andningen förstärkas, vilket underlättar djup och regelbunden andning.

Vad är Pranayama?

Pranayama är en del av yoga som handlar om att kontrollera och förbättra andningen. Det innebär olika tekniker som andningsövningar, inandningar och utandningar, vilka kan hjälpa till att främja avslappning, fokus och förbättrad lungkapacitet. 

Pranayama är hjälpsamt för:

  1. Avslappning: Kan minska stress och oro.
  2. Lungkapacitet: Kan förbättra lungkapaciteten och öka syresättningen i kroppen.
  3. Hjärt- och kärlhälsa: Kan hjälpa till att sänka högt blodtryck och hjärtfrekvens och öka blodcirkulationen.
  4. Stresshantering: Kan hjälpa till att hantera stress och oro genom att minska kortisolproduktionen och öka produktionen av oxytocin.
  5. Bättre sömn: Kan förbättra sömnkvaliteten och lindra sömnproblem.
  6. Bättre kroppskontroll: Kan hjälpa till att förbättra kroppskontroll och flexibilitet.

Hitta din guide till pranayama

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat