Relationscoaching

Relations-coaching dejtingcoaching

Vi älskar relationer, när de fungerar!


Längtar du efter en mer givande relation med dig själv eller någon att bry ohm. Kanske skaver det rätt rejäl redan eller så vill ni bara komma lite närmare varandra igen. Eller är ensamheten kanske för stark och längtan efter någon så stor att det påverkar dig och ditt liv. Oavsett vad, att dejta sig själv först en tid är alltid en vinst i sig.

Ta hjälp av en coach kring relationer?

Att ta stöd av en coach kring relationer är vanligt för att kunna vara mer sig själv, utifrån sitt autentiska jag, i olika sammanhang. Andra söker stöd för att nå en mer meningsfull relation med sig själv eller tillsammans med andra. Andra kanske känner ensamhet och längtan efter att skapa mer öppna, givande och ärliga relationer.


Oavsett var du befinner dig finns det fin hjälp att få om du vill stärka relationen till dig och varandra. Allra helst, ta stöd i förebyggande mood och inte bara när det osar kris.

Kanske har symtom knackat på och är budbärare på att relationen till dig och/eller andra blivit ett hinder och kanske begränsar för mycket i livet, såsom:

  • oro/ångest
  • nedstämdhet
  • depression
  • beroende
  • sömnstörningar

Vad är relationscoaching? Dejtingcoaching?

Tillsammans med en relations- eller dejtingcoach ökas medvetenheten kring vad som händer individuellt i mötet med en annan människa, för att både förstå sig själv och andra samt samspelet däremellan. Allt i syfte att förbättra relationerna till sig själv och varandra.


KommunEn relationscoach eller dejtingcoach kan använda olika tekniker och verktyg inom exempelvis kommunikationsträning för att hjälpa par eller individer att bygga starkare och mer meningsfulla relationer.


Proffs direkt?

Många tror ju att dating eller att bli bra på att skapa hälsosamma relationer är något som man ska behärska med en gång, men de som vet, vet att det kan vara en hel vetenskap i att lära känna sig själv än mer på djupet för att kunna utvecklas i en riktning som skapar de mest hälsosamma och givande relationerna.

Hitta din relations- eller dejtingcoach

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat