Trauma-fokuserad kognitiv beteendeterapi

Trauma-fokuserad kognitiv beteendeterapi TF-KBT

TF-KBT riktar sig till barn, tonåringar och deras föräldrar för att hjälpa till att hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser.

Vad är trauma-fokuserad kognitiv beteendeterapi TF-KBT?

Trauma-fokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är en form av psykologisk behandling som är utformad för att hjälpa människor som lider av trauma- och stressrelaterade störningar. TF-KBT är en evidensbaserad behandlingsmetod som har visat sig vara effektiv för att behandla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och andra traumarelaterade tillstånd.


TF-KBT kan också innefatta andra tekniker som djupandning, avslappning och mindfulness för att hjälpa klienten att hantera sina känslor och reaktioner på ett mer effektivt sätt. Behandlingen kan anpassas efter individuella behov och kan vara till hjälp för personer som har upplevt olika typer av trauman, som till exempel sexuella övergrepp, våldtäkt, krig eller naturkatastrofer.

Hur går TF-KBT till?

Terapiformen bygger på principerna för kognitiv beteendeterapi (KBT) och fokuserar på att hjälpa patienter att förstå och hantera sina tankar och känslor kring trauman. Behandlingen är strukturerad och vanligtvis består av mellan 8-16 sessioner.


Under TF-KBT arbetar patienten tillsammans med en terapeut för att identifiera och utmana de negativa tankar och beteenden som är förknippade med traumautlösande händelser. Genom att lära sig nya färdigheter för att hantera sina känslor och reaktioner på trauman, kan patienterna minska sin ångest och förbättra sin livskvalitet.


En viktig del av TF-KBT är exponeringsterapi, där patienten gradvis utsätts för situationer som påminner om det trauma de har upplevt, under trygga omständigheter. Genom att gradvis utsättas för det som orsakar ångest och rädsla, lär sig patienten att hantera sina känslor och reaktioner på ett mer effektivt sätt.

Bryohm kurerat