Unified Protocol

Unified Protocol

Unified Protocol är en diagnosöverskridande psykologisk behandling som riktar sig in på flera utmaningar inom samma behandling.


Fokus inom UP är att förstå sina egna känsloreaktioner på djupet och kartlägga hur de upplevs. Varför reaktionerna styr mot ett visst beteende, samt när beteendena gör att vi fastnar i mönster som är destruktiva och hindrar i vardagen.

Vad är Unified Protocol?

UP är ett behandlingsprogram inom integrativ KBT som angriper flera utmaningar inom samma behandling. Programmet riktar sig in på de gemensamma underliggande orsakerna som ligger till grund för de besvärande känslorna.


Behandlingsprogrammet är i första hand effektivt mot ångeststörningar såsom enkel fobi, panikångest, agorafobi, social fobi, OCD, GAD, PTSD och depressioner. 


Innan själva behandlingsprogrammet startar görs en kort kartläggning där man går igenom besöksorsaker och hur nuläget ser ut. 


Inom behandlingsprogrammet ingår olika moduler där motiverande samtal, kartläggning av känsloupplevelser, medveten närvaro, uppmärksamhet kring respons kring känslor, exponeringsövningar, strategier för att hantera framtida utmaningar ingår.

Vad är Unified Protocol bra för? För vem?

Unified Protocol kan vara hjälpsamt för olika typer av utmaningar såsom ångeststörningar, fobier, depression där flera utmaningar kan inrymmas inom en och samma behandling.


Unified Protocol som terapiform kan passa personer/dig som har:

  • Ångest, panikångest
  • Enkel fobi
  • Agorafobi, social fobi, OCD, GAD, 
  • PTSD
  • Depression