Kraften i kroppens sinne - Upptäck hypnosterapi

February 27, 2022

Vill du få mer energi? Komma snabbare in i kroppslig och mental avslappning? Nyfiken på ditt undermedvetna? Få ett högre medvetande? Frigöra känslor som kanske vill komma fram? 

Förstå dig (och dina relationer) på ett djupare plan? Komma åt och läka fysisk och/eller emotionell värk? 

Då kan hypnosterapi garanterat vara en effektiv metod.

Hypnosterapi är en av Bryohms favoriter. Why? Jo för på kort tid kan det ge resultat som på lång sikt ger fina effekter för välmåendet. Metoden gör det lättare att komma i mer djup kontakt med sig själv och snabbare nå muskulär avslappning både mentalt och fysiskt. 

Kort ohm hypnosterapi

  • Inom hypnosterapi sätts kroppen in i muskulär avslappning där de egna mentala rörelserna under sessionen guidar till det undermedvetna för att lättare skapa tillgång till vårt högre medvetande.
  • Andning och vägledd meditation är centrala tekniker under själva hypnossessionen där samtalscoaching kan ske både innan, under och efter själva hypnosterapin.
  • Hypnosterapeuten kan även bli en kanal för att snabbare hitta och läka orsaker till psykosomatisk smärta och komma i större ro holistiskt.

Hypnos kan vara hjälpsamt om du behöver:

  • Bli mer medveten kring ditt undermedvetna och dina programmeringar, känslor och minnen
  • Få till en beteendeförändring ex vid kontrollbehov, överprestation, skadebeteende
  • Få stöd i känslohantering ex vid skuld, skam, otillräcklighet, sorg, frustration
  • Få stöd att komma ur ett beroende, missbruk 
  • Få starkare självkänsla, självkännedom, självmedvetenhet
  • Få hjälp ur depression, utmattning, trauma, ångest, tomhet, sorg
  • Läka kropp och själ på ett kroppsligt och psykosomatiskt angreppssätt

Vill du prova?

Frida på Fridfull AB, är hypnosterapeut, yogalärare, energi- och höglänslighetsterapeut och en av alla yrkesverksamma som kommer finnas redo att bry ohm på plattformen när vi öppnar upp. Frida tycker vi är extra bryohmmig och finns att boka redan nu. Första session är kostnadsfritt via Bryohm. Skicka oss ett DM på hej@bryohm.se