QA

Q&A - bry ohm in på bara skinnet

Tryggt att kontakta en coach, terapeut, psykolog, tränare via bryohm? Hur hittar jag på plattformen? Varför söker vi inte hjälp i tid? Hur kan jag komma närmare mig själv, andra och bli mer fri? Vad står ohm för? On a mission to? Osv.

Bryohm - whut?

Bryohm är platsen att komma hem till inom holistisk hälsa där vi gör den inre resan till ett externt nöjde.


Hitta din metod, ditt proffs eller avgörande glöd inom funktionsmedicin, biohacking, coaching, psykoterapi och andra alternativa- och komplementära behandlingmetoder för vår tid. Och var samtidigt med och stärk upp den mentala, fysiska, spirituella sexuella, emotionella, metabola och sociala hälsan för fler. Oavsett privat- eller arbetsliv, där allt börjar med att bry ohm hela sig.


Ohälsans antidot kan man säga!

Vilka finns hos Bryohm?

Sveriges främsta yrkeskår som arbetar med människors hälsa utifrån ett proaktivt, stödjande och holistiskt förhållningssätt såsom en terapeut, psykolog, coach eller en handledare, tränare, mentor, präst, beteendevetare, rådgivare. 


En störtskön blandning för hela människan:


KBT-psykologer, hälsocoacher, hormoninriktade genier, sömnguider, fysioterapeuter, kinesloger, sorghandledare, skrivhandledare, breathworkfacilitatorer, facilitatorer, sexologer, compassionfokuserade terapeuter, reikihealers, yrkesmassörer, relationscoacher, dietister, personliga tränare mfl.

On a mission to?!

Vår vision är att varje individ både ska kunna och vilja ta mer kommando över hela sig och sin livsstil, i linje med de vi redan är. Att vi blir mer fria, hållbara och höga på det vi redan har inohm och för oss. Utan onödiga tillsatser och mer proaktivt utifrån hälsans ursprung.


Därför har vi samlat de kurerande vägarna som vi tror oss veta ger resultat för både hälsosamma relationer, långsiktig självläkning och det du behöver för att leva i din/vår fulla potential - när det behövs, längs vägen hem.

Filosofin?

Köerna ringlar redan långa till de kortsiktiga lösningarna. För det som får störst effekt på lång sikt kräver mer av oss såsom mod, sårbarhet, närvaro, nyfikenhet och engagemang osv. Vi är gjorda för att gå igenom motstånd för att utvecklas, så vi behöver gå igenom det, också. Mot den inneboende potentialen och briljansen av de vi redan är, och det som stärker oss nedifrån rötterna och uppåt.


Quick fix if you need. But no quick fix for the long run.

Öppningsdeal!

Just nu ser du Bryohms utifrån ett uppbyggnadsperspektiv. Det kan innebära både patina, byggdamm och inte allt lanserat, än.


Men häng på redan nu när vi har ett finfint öppningspris för dig som yrkesverksam. Fler funky funktioner och tjänster under tidens gång är på ingång (men inte samma pris), så häng på du också för skillnadens skull.


Hur hittar jag?

Kolla under hälsa och utforska det du vill (och behöver?). Inom fysisk hälsa, mental hälsa och social hälsa kan du se över mer vad du vill nischa in dig på.


Eller hugg tag i en handplockad och trygg sparringpartner aka yrkesverksam direkt. Läs mer om vad en session kan ge dig/er genom att klicka på deras profiler.INDIVIDUELL GUIDNING - eller hugg tag i oss på Bryohm så guidar vi dig gärna vidare.

Bryohm hela sig?

Att ta hand om sig själv utifrån både kropp, sinne och själ är att ta ansvar för sitt eget välmående och självledarskap. När vi känner oss välmående, i vår rena källa och i bra balans (hur nu det ser ut för var och en) kan vi lättare skapa hälsosamma klimat och bli än bättre medmänniskor för varandra.

Är Bryohm för alla?

Enkla svaret; ja


Den viktiga utfyllnaden:

Bryohm är till för dig som är beredd att ta ditt ansvar. För dig som vill skapa en sund livsstil och hälsosamma relationer, ja den med dig själv före allt annat, för att också därmed kunna skapa fler stärkande relationer med andra.


Så välkommen;

 • skam, skuld, kärlek, rädslor, sorg, glädje
 • gemenskap, ensamhet, skav
 • fokus, disciplin, motstånd, exstas
 • mod, sårbarhet, frustration, självförakt, ångest
 • lust, olust odyl osv etc


Kom och agera helst i förebyggande mood men vi finns här även i mer akuta lägen.

Svårt att välja? Känner dig lost?

Vill du ha mer guidad hjälp bland metoder och yrkesverksamma hos Bryohm inom holistisk hälsa - kan vi ge skräddarsydda förslag för dig ihop med någon från vårt team som arbetar både coachande och terapeutiskt. Kom ihåg dock att valet alltid är ditt. Vi finns här för dig oavsett om du är en privatperson eller representerar en organisation.


Yrkesverksam och vill ansluta dig?

Vill du också nå ut till fler som behöver dig? Eller bredda din målgrupp? Var med och gör skillnad för bättre folkhälsa på denna jord. Ansök om en profil du också.


Alla som finns på plattformen går igenom en kvalificeringsprocess för att det ska vara en trygg och givande plats att vara på.

Egen hand eller ihop med en sparringpartner?

Bakom varje person som tagit det där klivet framåt står ofta andra som backat upp. Du behöver alltså inte vara elitidrottare för att unna dig en sparringpartner. Ibland kan det vara fullständigt jätteklokt att ta hjälp av någon professionell för utökat perspektiv i full närvaro .

Vilka yrkestitlar är skyddade?

De titlar som är skyddade hos Socialstyrelsen, vilket innebär legitimation inom Hälso- och sjukvårdslagens och Socialstyrelsens föreskrifter är sammantaget legitimerad:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • psykoterapeut
 • naprapat
 • kiropraktor
 • logoped
 • psykolog
 • dietist
 • audionom
 • biomedicinsk analytiker
 • samt hälso- och sjukvårdskurator


När tar vi oftast hjälp?

Frihet att få vara hela sig

I en längtan att kunna vara mer sig själv, utifrån sitt autentiska jag, i olika sammanhang


Kört fast

När vi känner att vi behöver en starkare framåtrörelse och behöver utvecklas/utmanas


Tryggare självledarskap

När vi behöver stärka upp konditionen kring något, såsom vår självkänsla. Vår mentala och emotionella hälsa behöver tränas upp minst lika mycket som den fysiska.


Höra till

När känslan av ensamhet är påfallande och längtan efter att skapa mer öppna och ärliga relationer finns där.


Symtom

Ofta är det kroppen som skriker högst kring mentala och emotionella utmaningar med budbärare såsom ångest, värk, nedstämdhet, trötthet, olust, beroenden, sömnstörningar


Sedd och hörd

I längtan efter djupare möte med oss själva och varandra.

Varför tenderar vi att inte söka hjälp i tid?

Det kan kännas väldigt skrämmande i en hel del fall. Kanske är vi som mest rädda för att få känna känslor vi inte vågat känna eller velat släppa fram?! Kanske kan vi bli tvungna att ta beslut som gör ont för sig själv, och andra. Kanske finns inte orken, eller lusten där. Ofta är vi rädda för att inte räcka till, bli bortstötta eller bli för sårbara där det finns risk att inte bli bemötta. De flesta söker hjälp utifrån nöd, när vi tvingas söka sanningar eller få stöd i våra känslor för att det blir för smärtsamt annars.

Seriöst hos Bryohm?

Alla yrkesverksamma går igenom en kvalificeringsprocess för att kunna bli upplagd hos Bryohm. I vårt grundarteam finns coacher och terapeuter på plats och vi ser över profilerna under tidens gång.


Tillförlitligt?

Via Bryohm kan du se i varje behandlares profil om de är legitimerade, diplomerade eller licensierade tillsammans med kompetensområden och erfarenheter. De flesta yrkesverksamma har även en provsession som ingår så du kan testa dig fram. Genom att klicka på varje yrkesverksams profilbild kan du lära känna dem lite bättre innan kontakt.


Tystnadsplikt? Integritet? 

Tystnadsplikt är något som följer med inom ramen för en behandling där både Bryohm och respektive yrkesverksam ska följa rådande regler och lagar inom ramen för integritet, etik och moral. 


Fördelarna med legitimerad yrkesverksam?

Det finns en fastställd lagstadgad tystnadsplikt och möjligheterna är större om man mot förmodan skulle behöva göra en anmälan hos exempelvis konsumentverket eller sjuk- och hälsovårdens ansvarsnämnd IVO (Inspektion för Vård och omsorg). 

Viktigt vid valet av yrkesperson?

Här har vi listat det vi på Bryohm tycker är extra viktigt.


Tilliten ömsesidig relation som bygger på respekt och tillit för att skapa ett tryggt möte mellan hjälpsökande och yrkesverksam.


Närvaroett aktivt lyssnande där utgångspunkten är att vara här och nu utifrån var du är utifrån ditt unika utgångsläge och erfarenheter. 


Tydlighetramar och riktlinjer samt mål och avstämningar under processens gång. Däremellan kan en sväva ut om så önskas.


Igenkänning/medkänsla - det är av stort värde, och ibland avgörande för resultatet om personen har nischad erfarenhet kring det specifika du vill agera kring utöver kompetens. Det stärker förutsättningarna för utökad medkänsla och fler träffsäkra verktyg för just dig där du befinner dig.

Vilken person är för mig?

Mix av personkemi, metod till kompetens

Oftast handlar det om en mix av personkemi, kompetens, värdegrund och erfarenhet anpassat till dina behov.


Prova dig fram

Skulle personkemin inte vara rätt för dig eller att du inte känner dig trygg i kontakten, byt person. Ibland är det också så att metoden är fel för dig. En skicklig och pålitlig yrkesverksam guidar dig då vidare. Oftast ingår det en provsession så du får chans att göra en bedömning om både personen och metoden är hjälpsam för det du söker för.


Ramar och behov

Var vaksam över hur du mår och om behandlingen leder dig framåt. Samt gör klart i början vilka ramar som finns för varje behandling. Ofta kan det också vara svårt att definiera exakt vad du behöver hjälp med, en yrkesverksam kan hjälpa dig att sätta ord på dina behov för fortsatta vägar framåt.

Om jag inte är nöjd?

Tveka inte över att ta kontakt med oss på Bryohm om du har några som helst frågor eller funderingar eller om du inte är nöjd på något sätt. Vi finns här. Hör av dig till oss.

Vad kostar det?

Att vara på Bryohm som besökare kostar inget och det är en öppen plattform för alla. För dig som yrkesverksam är det en mindre avgift för att synas på plattformen. Läs mer om vad som ingår här.

Vad står ohm för?

Kopplingen till resistans

Ohm symboliserar kopplingen till resistans där vi vill belysa och minimera synligt eller osynligt motstånd som finns. Motstånd som kan handla om rädslor, obalans, okunskap eller kanske bara en sviktande ork. 


Mot att bli mer resistenta

Vi vill rikta än mer fokus på kraften i rörelsen mot det friska, utforskande och frigörande, där vi kan bli än mer resistenta och attrahera mer av det som vi mest behöver. Där motståndskraften syftar på mänsklighetens förmåga att överleva påfrestningar, som är en del i att just utvecklas.

Universiella själen i en medveten ström av energi

Ohm står även för en medveten ström av energi samt en lek med ”aum”-ljudet, ett heligt ljud som symboliserar den universella själen - we are one.

Skillnaden mellan terapi och coaching?

Terapi

Ett terapeutiskt arbete fokuserar främst på att läka något mer djupt och lindra men syftar också till att ge förebyggande behandlingar för att upprätthålla energin och ge möjlighet till djupare avslappning. Här hos bryohm finner du metoder och yrkesverksamma inom kroppsterapi och psykoterapi och familjära angränsande metoder. Det finns ständig en nära koppling mellan kropp-sinne-själ.


Coaching

Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik som syftar till att stötta och bygga upp den egna kapaciteten inför en förändring, antingen för en individ eller flera. Coaching fokuserar på lärande och utveckling under en process gång. En coach utgår från individens eller gruppens resurser för att nå mål där coachen arbetar mot att göra sig överflödig så att individen eller gruppen kan frigöra sina egna kvalitéer.


Coaching och mentorskap, då?

Coaching som metod påminner mycket om mentorskap. 

Mentorskap är en insats som ofta sträcker sig över en längre period medan coaching vanligtvis sker under en mer begränsad tid om ca 3-6 månader. Mentorskapet utgår från ett bredare perspektiv där mentorn har mer nischade kunskaper inom området.

Motstånd kan vara bra för?

Genom motstånd utvecklas vi. Vi är gjorda för att träna upp vår mentala spänst, sinnesro och naturliga rörelser. Det kan vara lätt att på ett eller annat sätt fly motståndet eller fullkomligt bli förlamad av det. Men heja, gå igenom det så kommer belöningen.


Bryohm står öppet för dig oavsett motstånd eller ej.

Hjälp? Guidning? Något på hjärtat?

Tveka inte över att ta kontakt med oss på Bryohm om du har några som helst frågor eller funderingar eller om du inte är nöjd på något sätt.