Bryohmigaste begreppen

Bryohmigaste begreppen

Psykologisk flexibilitet, självmedkänsla, autenticitet, nervsystemsreglering, resiliens och klantacceptans. Ja, precis, det är inte helt enkelt att varken vara människa eller hålla koll på begreppen, känslorna osv i dessa tider. 


Vi har samlat 7 hälsobegrepp som definitivt kan göra den där skillnaden och påverka hälsan. Både för dig, någon att bry ohm och mänskligheten i stort.


1. Nervsystemsreglering

Det är vanligt att tro att vi ska sträva mot att ha ett konstant lugnt nervsystem. Vad du vill ha är ett motståndskraftigt nervsystem som klarar av hög energi, likväl som att ta det lugnt för välbehövlig återhämtning.


Nervsystemet sammanlänkar vår psykologi (hur vi tänker och känner) med vår fysiologi (våra autonoma kroppsliga funktioner). En ömsesidig förbindelse som visar hur kroppen och sinnet är integrerade.


I de fall kroppen inte regleras automatiskt, vilket den är programmerad för, behöver du hjälpa ditt system på traven och träna upp din motståndskraft med rätt typ av energi som ökar din kapacitet igen.


Källa: Veronica Löwenbok, Nervsystemsreglering - Kroppens nyckel till motståndskraft


2. Självmedkänsla

Känslan som kan funka ohm inget annat gör det.


Att stärka din självmedkänsla kan vara bland det bästa du kan ge dig och därmed andra längs vägen. När du helt enkelt (nej inte alls) accepterar och omfamnar dina egna brister och felsteg med empati och medvetenhet, istället för att döma har du kommit superlångt på vägen. Vi som människor har nämligen alltför lätt att hamna i onda cirklar där press, stress, självkritik och otillräcklighet kan få lite för stort utrymme.


Självmedkänslan, förmågan att vara förstående mot sig själv och andra, är något som vi alla behöver träna på - var alltså inte så hård mot dig själv, snälla.


3. Psykologisk flexibilitet


Din förmåga att förhålla dig till och påverka olika utmanande situationer, bortom autopiloten som ibland kan ta dig lite för långt bort. Ja långt bort från det du egentligen har behov av.


Att träna upp den psykologiska flexibiliteten kräver helt klart övning. Så låt dig hitta dina egna potenta kognitiva copingstrategier (hanteringsstrategier) som underlättar och stärker upp din motståndskraft och därmed stödjer dig att reglera ditt nervsystem.


Extra hjälpsamma vägar går via mental träning och utökat självledarskap med metoder utifrån alliansen kropp-sinne-själ, där du också vågar titta på det som skaver egentligen.


Utmanande, javet - men ta stöd ohm du vill. Det brukar gå lättare då.


4. Autenticitet

Enligt flertalet observationer är autenticitet den mest kraftfulla frekvensen, och som därmed skapar och ger mest energi.

 

Autenticitet är den innerliga och äkta uttrycksformen av ens själv. Det innebär att vara i full harmoni med ens inre värderingar, övertygelser och känslor utan att försöka vara någon annan eller uppfylla andras förväntningar. Att vara autentisk innebär att våga vara sårbar, att vara ärlig mot sig själv och andra samt att leva i enlighet med ens sanna jag.


Genom att vara autentisk kan man uppleva en känsla av djup tillfredsställelse och energi, då man lever i överensstämmelse med sig själv och sitt syfte.

 

Källa: Gary Brecka, Human biologist @ 10X Health

Stärk hela dig

Utforska ihop med två proffs, du och en människa här nedan. Kring nervsystemsreglering, expansion, självmedkänsla, avslappning, stress, känslor, relationer osv.

5. Posttraumatisk utveckling (PTU)

Livet kan drabba en hårt från olika håll längs med livets gång. Även om en personlig kris oavsett slag aldrig är positiv i sig, pekar en lång rad studier på att du i efterhand kan uppleva en påtaglig positiv förändring som kallas posttraumatisk utveckling.


Personer som stärkt upp sin psykologiska flexibilitet efter det inträffade med ökad självkännedom är mer benägna att få förståelse för sig själva, andra och omvärlden. Ofta med ökad empati samt en stärkt vilja att ta ansvar för sitt liv.


Källa: Lasse Lychnell, Att växa som människa och ledare

6. Resiliens

För styrka och snabbare återhämtning

Sju nycklar för stärkt resiliens

Resiliens är förmågan att hantera stress, anpassa sig till förändringar och återhämta sig från utmaningar med styrka och uthållighet. En ny studie från Psychology Today har identifierat sju viktiga faktorer för att stödja dig längs livets svängom, som även kan stötta andra genom utmanande tider.


Meningsfullhet och syfte

Hitta mening och syfte i livet, och tro på att utmaningar hjälper dig att växa.


Andlighet

Använd andliga praktiker såsom meditation eller liknande för att finna stöd och inre ro.


Kognitiv och emotionell flexibilitet

Ta tid att förstå dina reaktioner på stress, sakta ned för att undvika överreaktioner, och håll ett öppet sinne.


Mental träning och fysisk kondition

Var fysiskt aktiv och fortsätt lära dig nya saker för att hålla hjärnan skarp.


Förebilder

Vänd dig till positiva förebilder som mentorer, lärare, eller familjemedlemmar.


Socialt stöd

Både ge och ta emot stöd från andra för att skapa en stark social grund.


Möta rädslor

Konfrontera rädslor direkt och utmana negativa tankar för att bygga motståndskraft över tid.

7. Klantacceptans

Sist men definitivt inte minst

Att fela är mänskligt

Och helt klart en av våra bästa läromästare.


Klantacceptans innebär att misstag och misslyckanden ses som naturliga delar av lärande och en förutsättning för att skapa en trygg och autentisk miljö, vilket främjar vårt mående både på jobbet och hemma.


Undersökningar och diverse livserfarenheter visar att vi har ett stort behov av att kunna vara oss själva utan att oroa oss för vad andra ska tycka. Känner vi att det finns en sk klantacceptans bidrar det till att vi vågar tänja på våra gränser och ta för oss mer, där rädslan för att misslyckas och göra fel också minskar.


Klantacceptans: Tack Atrium Ljungberg för ert begrepp som vi hittade i er skarpa rapport Balansera! - Den nya arbetslivseran enligt unga tjänstemän i Sverige