Acceptance and Committment Therapy

ACT

I ACT ligger fokus på att lära sig att acceptera jobbiga känslor och tankar istället för att tränga bort dem.


Målet är att kunna vara närvarande i stunden och acceptera alla delar av livet, vilket även inkluderar jobbiga känslor och händelser. Den psykologiska flexibiliteten som också är central i ACT, handlar om ett fokus att höja den generella livskvaliteten. 

Vad är ACT?

ACT står för Acceptance and Committment Therapy och är en vidareutveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Båda metoderna har utgångspunkten att beteenden är inlärda och därmed kan läras om med exempelvis stegvis exponering för det man upplever obehagligt. 

 

Acceptera istället för att tränga bort

Det som utmärker ACT är att man i terapin lägger fokus på att lära sig att acceptera jobbiga känslor och tankar istället för att tränga bort dem. Målet är att man ska kunna vara närvarande i stunden och acceptera alla delar av livet, vilket även inkluderar jobbiga känslor och händelser. Den psykologiska flexibiliteten som också är central i ACT, handlar om ett generellt fokus att höja den generella livskvaliteten. 

ACT står stegvist för:

Accept your reactions and be present. 

Acceptans för reaktioner och känslor, för att kunna vara närvarande i stunden.


Choose a valued direction. 

Välja en inriktning i livet som stämmer överens med ens värderingar.


Take action. 

Uppmaning att gå till handling, förändringar kan inte ske om man inte väljer att agera.

Vad är ACT bra för?

ACT kan passa dig som vill hitta ett sunt förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Om du lider av någon form av psykisk ohälsa, exempelvis depression, ångest eller någon form av beroende, kan ACT vara ett bra verktyg. Terapin riktar sig även till personer som ofta känner sig stressade eller nedstämda eller allmänt vill uppnå ett bättre välbefinnande eller närvarande i livet.


ACT som terapiform kan passa för att avhjälpa:

  • Depression, ångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD), panikångest
  • Kronisk smärta, smärtproblem
  • Stressproblematik
  • Beroenden eller riskbeteenden


Hitta din terapeut eller coach inom ACT

Vi finns här redo att bry ohm