Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR)

EMDR är en psykoterapeutisk metod för att kunna hantera och läka starka känslor och svårigheter som kan finnas med efter ett trauma.  


En central utgångspunkt är att individens psyke har en självläkande förmåga och att EMDR kan stödja att minska addningen av de traumatiska minnesbilderna och känslorna som är förknippade med de starka känslorna.


Vad är EMDR?

Förenklat är EMDR en psykoterapeutisk behandlingsmetod som bearbetar plågsamma minnen och dess psykologiska konsekvenser och trauman. En central utgångspunkt är att individens psyke har en självläkande förmåga och att med hjälp av metodiken som utgör EMDR, kan man minska laddningen av de traumatiska minnesbilder och känslor som är förknippade med traumat.

EMDR har visat vara en av de mest evidensbaserade metoderna för PTSD. Traumatiska händelser, kan fortsätta att påverka oss flera månader, till och med åratal efter att händelsen ägde rum. 


Även om traumat kanske ägde rum för många månader eller år sedan, kan man ändå påverkas av detta i sitt dagliga liv genom posttraumatiska stress (PTSD) som t.ex. invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv.

Hur går EMDR till?

EMDR följer ett strikt behandlingsprotokoll där första mötet ofta är ett samtal där man går igenom vad klienten har för problematik därefter sker en utförlig behandlingsplanering.


EMDR använder som teknik en sk ”rapid-eye-movement”, dvs snabba ögonrörelser (att man tittar från sida till sida), vilket påverkar själva lagringen av minnet i hjärnan och på så sätt minskar stress och negativa laddning i minnet. 


Med EMDR kan du komma att minnas händelser eller delar av händelser som du antingen inte hade tänkt på förut eller inte associerat med problemet som du arbetar med. Målet med varje EMDR session är att klienten ska känna mindre oro vid slutet av sessionen.

Vad är EMDR bra för? För vem?

EMDR kan avhjälpa dig med svåra trauman. Metoden används för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

EMDR som terapiform kan passa dig som:

  • Lider av PTSD
  • Upplever panikångest eller depression
  • Har obearbetade trauman
  • Vill arbeta med negativa livshändelser
  • Har återkommande plågsamma minnen
  • Lider av fobier