Jobbcoaching, karriärcoaching

Jobbcoaching, karriärcoaching

Att hitta en sparringpartner för att stötta dig inom ditt jobb men även för att vara en hållbar människa i hela livet kan bli så frigörande att du undrar varför du inte började med det här tidigare.


Stärk din självkänsla och utforska dina olika roller. Vad drömmer du om härnäst? Vad skulle du vilja få mer eller mindre av? Ta rygg på en coach som kan stödja dig längs livets svängom för ökad hälsa och mer energi i både arbets- och privatlivet.

Vad är jobb- och karriärcoaching?

En karriärcoach eller jobbcoach kan stödja i processen att exempelvis förändra en jobbsituation, hitta olika riktningar inför framtiden eller exempelvis få fart på din karriär eller situation i önskvärd riktning. 


Karriär- och jobbcoaching kan vara bra om det finns utmaning i att få tankarna att struktureras till greppbara mål och vägval framåt. Att hitta sin person kräver sin utforskning i personkemi men vi är säkra på att den som söker hen finner!

Att växa längs med vägen

Coaching fokuserar på lärande och utveckling under en process gång. Tillsammans med en coach eller tränare sätts mål och delmål upp där uppmuntran och frågor ställs längs med vägens gång.


Efter en lyckad period med coaching ska individen eller gruppen känna att det var jag själv eller vi som gjorde det!

Hugg tag i en karriärcoach direkt

Ulrika Mandell är karriärcoachen som är specialiserad inom karriär- och arbetsmarknadsfrågor, ledarskap, arbetsmiljö och hälsa.


Få stöd i förändringsarbeten och hitta rätt plats i livet för att må bättre. Effekter som kommer med på köpet: bättre självkännedom, ökad balans i livet, minskad stress, nytt jobb eller ändrad karriärväg, mer trygghet i ledarrollen och ökad wellbeing.

Vad kan en jobb- och karriärcoach stödja i?

  • Självinventering – utveckla självkännedom och stärka upp självkänslan
  • Karriärplanering – stödja inom nästa steg i arbetslivet
  • Personlig marknadsföring – presentation av dig själv, förberedelser inför situationer för att tydliggöra dig själv och vad du vill uppnå
  • Yrkesvägledning – vilken inriktning är för dig
  • Ledarskap – coaching i din roll som ledare/chef eller i personlig utveckling


Bryohm kurerat