Jobbcoaching, karriärcoaching

Jobbcoaching, karriärcoaching

Att hitta en sparringpartner för att stötta dig inom ditt jobb men även för att vara en hållbar människa i hela livet – i stort som smått - kan bli så frigörande att du undrar varför du inte började med det här tidigare.


Vad är jobb- och karriärcoaching?

En karriärcoach eller jobbcoach kan stödja i processen att förändra en jobbsituation, hitta olika riktningar inför framtiden eller exempelvis få fart på din karriär eller situation i önskvärd riktning. 


Karriär- och jobbcoaching kan vara bra om det finns utmaning i att få tankarna att struktureras till greppbara mål och vägval framåt. Att hitta sin person kräver sin utforskning i personkemi men vi är säkra på att den som söker hen finner!

Coaching fokuserar på lärande och utveckling under en process gång. Tillsammans med en coach eller tränare sätts mål och delmål upp där uppmuntran och frågor ställs längs med vägens gång. Efter en lyckad coaching period ska individen eller gruppen känna att det var jag själv eller vi som gjorde det!

Vad kan en jobb- och karriärcoach stödja i?

  • Självinventering – utveckla självkännedom och stärka självkänsla
  • Karriärplanering – stödja i nästa steg inom arbetet
  • Personlig marknadsföring – presentation av sig själv, förberedelser inför situationer för att tydliggöra dig själv och vad du vill uppnå
  • Yrkesvägledning – vilken inriktning kan vara värt att söka vidare kring
  • Ledarskap – coaching i din roll som ledare/chef eller i personlig utveckling

Bryohm kurerat